You are here

Notes

Limba moldovenească

Скрисоаре кытре редакціе. Дэм лок ачестей скрисорь фэры ничь о скимбаре. Слава луй Думнезеу, шы думилорвоастры, Домнуле редактор, Э.Е. Гаврилица. Кы авем шы ной ын тоаты Бесарабія о типографія ди газеты пи лимба молдовиняскы еу примеск газет дила 15 Іюля шы четеск шынцелег тоти кыти сынт скрисы

Несколько замечаний к книге Гросула «Молдавское движение до и после образования Румынии»

В данной заметке пойдет речь о книге В.Я. Гросула «Молдавское движение до и после образования Румынии (1821 -1866 годов)» (Кишинев: б.и., 2014). Тема представляет большой интерес особенно в свете роста внимания к исторической регионалистике в Румынии, что является отражением общеевропейских тенденций.

И.Ф. Гоян - Диспри статейка луй Державин „Шнни-с молдовений“

Goian I.F. Despre articolașul lui Derjavin „Cine-s moldovenii” în Moldova Literară, 1931, nr, 7-8.

Статейка скурты а луй К. Державин „Шини-с молдовений“, типэриты ‘н журналу „Вестник Знания“ № 7, ану 1925, шы тримасы ну димулт ла редакция Молдова Литерары ести о ‘ншеркари а дизлега ‘нтребаря диспри обыршыя молдовенилор дин пункту ди видери а лингиштиинцый яфетидниши, шы динтр-аясты парти е, ка ынтыя ‘ншеркари ‘н аша фель, требу с’атрагы сама ла дынса.

Știri din Basarabia prerevoluționară - 27.04.1914

27 Aprilie 1914. Din cuvântările de bun rămas. La întrarea în sobor în ziua de 11 Aprilie, când arh. Serafim și-a luat rămas bun dela preuți și popor, — unul din preuți l-o întâmpinat c-o cuvântare, în care vorbind despre faptele bune ale lui, de slujba păstorească slăvită, dar foarte grea, de aceia, că precum Hristos, așa și cei mai mari urmași ai Lui, «n-au unde să-și plece capul» ș a. — o sfârșit...

Știri din Basarabia prerevoluționară - 20.04.1914

20 Aprilie 1914 Сърбъторире ши плекаря архіепископулуй Серафим (Чичагов) дин Басарабіа. Ын № 12 (48) ал газетей «Гласул Басарабіей» дела 23 Мартіе а. к. о фост типърит, кум къ архіепископул Кишинъулуй ши ал Хотинулуй Серафим (Чичагов) о фост мутат ын Тверь. Деспре ачяста архіепископул Серафим о фост ынштіинцат прин телеграмъ де ынсушй д-л Обер-Прокурор Вл. К. Саблер...

Открытие подотдела союза русского народа в с. Новорусешты, Кишиневского уезда, 1907 год

Статья из газеты «Друг» за 1907 г., в которой рассказывается об открытии отделения национально-монархической партии Союз Русского Народа в молдавском селе Новорусешты Кишиневского уезда.

Știri din Basarabia prerevoluționară - 16.02.1914

16 Fevruarie 1914 Știri din Chișinău. Pela începutul lui Martie or să apuce de sfârșit monumentul (pameatnic) împăratului Alexandru I. Cum se scrie, sculptorul Ximenes va sosi în Chișinău și sub privigherea lui se va lucra monumentul...

Din ziare basarabene - 09.02.1914

9 Fevruarie 1914. Plecarea d-lui gubernator. Joi la 5 ci. și 40 m. sara o plecat la Peterburg d-l gubernator al Basarabiei camergherul M.E. Ghilhen. O fost petrecut la gară de: fostul vițe-gubernator al Basarabiei A.N. Iugan, de locțiitoriul de gubernator d-l S.M. Raevschii, primariul orașului Chișinău Iu.I. Levinsii, polițiimeisterul S.A. Petrovschii și mulți cinovnici dela direcțiunea (pravlenie) guberniei, canțelearia gubernatorului și alții...

Din ziare basarabene - 02.02.1914

2 Fevruarie 1914 Din Chișinău. O nouă tovărășie. Obștia de pomicultură (livădărie) din Chișinău vre să alcătuiască o tovărășie a podgorenilor («vierilor») și pomicultorilor («livădarilor») pentru vânzarea fructelor și vinului...

Din ziare basarabene - 26.01.1914

26 Ianuarie 1914 Școli nouă. Din toate părțile ne vin știri îmbucurătoare, că e deschid școli tot mai multe prin satele Basarabiei, mai ales din țânuturile Chișinăului și al Sorocei. Dacă am mai primim și vestea, că în școlile din satele, unde școlarii sunt moldoveni se învață carte pe limba moldovenească, apoi halal de noi, vom putea să ne hiritisim «cu limba moldovenească»...

Pages