You are here

Notes

Ce scrieau ziare moldovenești acum o sută de ani? - 19.05.13

19 Mai 1913. Din Chișinău. D-l gubernator M.E. Ghilhen o întărit smeta viniturilor și a cheltuelilor târgului Chișinău pe anul curgător. Președintele upravei de gubernie C.A. Mimi alaltaeri o plecat la Chiev, pentru ca să iee parte la sfatul comitetului pentru ducirea mărfurilor pe drumul de fier...

Забавный документ

Письмо священника Тимофея Гояна благочинному 4-го округа Сорокского уезда о присланной «лишней» молдавской псалтири. Ок. 1910 г.

Ce scrieau ziare moldovenești acum o sută de ani? - 05.05.13

5 Mai 1913. Din Chișinău. Gubernscaia Zemscaia Uprava a primit de la departamentul agriculturii ajutorul de 50 ruble cu scopul de a se arăta oamenilor în muzeul Zemstvei cum se hrănesc gândacii de matasă...

Печатные издания МАССР

В 1924 г. на левом берегу Днестра была создан Молдавская АССР в составе Украины. Практически сразу после создания ново республики начались дискуссии дискуссиями между «самобытниками», отстаивавшие идею литературного языка на основе диалектов Приднестровья, и «румынизаторами», ориентировавшимися на литературную румынскую норму...

Ce scrieau ziare moldovenești acum o sută de ani? - 14.04.13

14 Aprilie 1913. Din Chișinău. În ziua de 4 Aprilie a. c. domnul Gubernator al Basarabiei, camergherul Curții Măriei Sale Împăratului, M. E. Ghilhen, a avut fericirea să fie primit de Măria Sa Împăratul...

Ce scrieau ziare moldovenești acum o sută de ani

Cu aceasta notă încep o serie de publicații din presa moldovenească basarabeană de la începutul secolului al XX-lea. Ortografia originalului s-a păstrat. Urmăriți continuarea în Blogul.

Pages