Welcome!

You are visiting Dacoromania website. This is non-commercial, non-political, educational resource, which aim is collection and popularization of the information on the history of Romania, Moldova, Bessarabia as well as neighboring countries and regions. Here you can find books, articles and documents on these subjects.

We are open to collaboration. If you want to help in development of the project, please contact us. We also have a forum to discuss Romanian history, language and culture and wiki-like encyclopedia of Bessarabian history.

Молдаване (Народы и культуры)

Очередной том серии подготовлен в рамках масштабного проекта “Народы и культуры”, реа­лизуемого сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН совместно с учеными академи­ческих и университетских центров регионов Российской Федерации и стран СНГ Его выход в свет в год 650-летия образования Молдавского государства имеет большое общественное, культурное и символическое значение, знаменуя давнее сотрудничество народов и ученых Молдовы и Рос­ сии. Содержащиеся в книге сведения о среде обитания, этнической и этнополитической истории молдаван, молдавском языке, хозяйственной деятельности и занятиях, соционормативной и профессиональной культуре, семье и семейных отношениях, календарных обычаях и обрядах служат весомым вкладом в расширение горизонтов гуманитарного знания. В томе дается панорамно-кон­цептуальная характеристика роли государства и этничности в сохранении и развитии самобытно­сти молдавского народа.

Для этнологов, историков и широкого круга читателей.

Al. Boldur. Istoria Basarabiei

Ediţia de faţă a ISTORIEI BASARABIEI de Alexandru V. Boldur întruneşte trei din lucrările de referinţă ale autorului, astfel:

— ISTORIA BASARABIEI, CONTRIBUŢII LA STUDIUL ISTORIEI ROMANILOR, voi. I, Epocile vechi (pînă la sec. XVII); Chişinău, Tipografia «Dreptatea» (Pasaj), 1937;

CONTRIBUŢII LA STUDIUL ISTORIEI ROMÂNILOR, ISTORIA BASARABIEI, SUB DOMINAŢIUNEA RUSEASCĂ (1812—1918), Politica, Ideologia, Administra|ia; Chişinău, Tipografia «Tiparul Moldovenesc», 1940;

— BASARABIA ROMÂNEASCĂ, Bucureşti, Tipografia «Carpați», Petre Bărbulescu, Str. Academiei 2, tel. 5.89.95., 1943;

Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли

Представлены результаты коллективного исследования особенностей развития национальных окраин в составе Российского государства. В центре внимания – вопросы стратегии и тактики имперской интеграции, а также особенности и источники формирования правительственной политики на окраинах государства Романовых.

Исследование выполнено на основе широкого круга исторических источников, включая значительное количество впервые вводимых в научный оборот документов из российских федеральных архивов.

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, а также всех заинтересованных читателей.

Regele Carol I al României

Paul Lindenberg, scriitor și jurnalist german, s- a născut la 11 noiembrie 1859 în Berlin, unde s- a și stins din viață la 31 decembrie 1943. Și-a început cariera jurnalistică în 1879, ca redactor la publicația Neuer Görlitzer Anzeiger. Din 1882 până în 1894 a fost redactor la prestigioasa revistă berlineză Deutsche Rundschau, apoi a devenit scriitor și publicist liber- profesionist. Cronicar asiduu al vieții berlineze, a scris o serie de volume despre capitala Reichului, iar din 1882 până la izbucnirea Primul Război Mondial a publicat săptămânal cunoscutele „Berliner Stimmungsbilder“, foiletoane ce erau tipărite în șaizeci până la optzeci de gazete din Germania și de peste hotare. După mai multe peregrinări prin Europa, în preajma anului 1900 a între prins o călătorie în jurul lumii, ajungând până în Africa, America și Asia. în 1905, Lindenberg a venit pentru prima oară în România, prilej cu care s- a documentat și a strâns materiale pentru biografia de față, publicată în 1906. în următorii zece ani, a revenit în România în repetate rânduri, revizuind și actualizând textul biografiei în vederea unor noi ediții. Ultima dintre acestea, mult lărgită, cuprinzând două volume și adusă la nivelul anului 1914, avea să apară abia în 1923 – o amânare ce se explică prin declanșarea Marelui Război. însă conflagrația mondială i- a dat lui Lindenberg ocazia de a se face remarcat și ca reporter de război: în august 1914, el a izbutit să transmită știrea despre victoria germanilor la Tannenberg cu câteva ore înaintea conducerii supreme a armatei germane. Cunoscut ca autor mai ales pentru volumele sale despre Berlin și pentru lucrările sale biografice și istorice – printre altele, Kinig Ferdinand von Bulgarien (Regele Ferdinand al Bulgariei) sau Das Buch der Kaiserin Auguste Viktoria (Cartea împărătesei Augusta Victoria) –, Paul Lindenberg a mai scris literatură de călătorie – Um die Erde in Wort und Bild (în jurul lumii, încuvinte și imagini) –, romane – Fritz Vogelsang. Abenteuer eines deutschen Schiffsjungen in Kiautschou (Fritz Vogelsang. Aventurile unui ucenic de matelot la KiaoTchou) – și memorialistică – Eslohnte sich, gelebt zu haben. Erinnerungen (A meritat să viețuiesc. Amintiri).

Бессарабский вопрос в контексте международных отношений

В 1997—2008 гг. увидели свет книги доктора исторических наук, профессора И.Э. Левита «Движение за автономию Бессарабии в 1917 г. Образование Сфатул Цэрий. Провозглашение Молдавской Демократической Республики» и «Год судьбоносный: от провозглашения Молдавской республики до ликвидации автономии Бессарабии (ноябрь 1917-ноябрь 1918 г.)».

В новом труде историка на основе опубликованных материалов и впервые вводимых в научный оборот документов освещена военная, внутри- и внешнеполитическая,ситуация в регионе, детально рассмотрены ход обсуждения Бессарабского вопроса на Парижской мирной конференции и развитие советско-румынских отношений.

Издание представляет интерес для историков, политологов, дипломатов и экспертов, занимающихся дискуссионными проблемами современных международных отношений, а также для широкого круга читателей, интересующихся малоизвестными, но ключевыми событиями отечественной истории.

Национальные окраины России. Становление и развитие системы управления

Эта книга относится к числу тех редких исторических изданий, которые реально способны обогатить практику строительства новой российской государственности. Ее авторам впервые удалось обобщить трехвековой опыт управления национальными окраинами империи, показать, насколько эффективно решались в ряде случаев обострившиеся сегодня проблемы административно-территориального устройства, как функционировали механизмы взаимодействия центральных и местных органов власти с учетом особенностей и традиций того или иного народа.

Данное исследование адресовано широкому кругу читателей, но представляет особую ценность для специалистов и государственных служащих, студентов исторических и юридических факультетов.

Очерки общественно-политической мысли в Румынии. Вторая половина XIX – начало XX в

В монографии дана широкая картина развития общественно-политической мысли в Румынии второй половины XIX и начала XX в. Автор показывает кризис буржуазной идеологии, анализирует различные оттенки консервативной мысли, а также особенности буржуазного национализма в Румынии. Большое внимание в работе уделено революционным течениям, борьбе левых в румынской социал-демократии. Заключительные разделы книги содержат анализ специфических черт реформизма в социалистическом движении Румынии.

Basarabia (Newspaper, 1906–1907)

Basarabia ( Bessarabia) was the first Bessarabian newspaper in the Romanian (Moldavian) language. It was published in Kishinev from May 24, 1906 to March 11, 1907 twice a week.

Pages