You are here

Din ziare basarabene - 09.02.1914

9 Февруаріе 1914


 

Плекаря д-луй губернатор.

Жой ла 5 ч. ши 40 м. сара о плекат ла Петербург д-л губернатор ал Басарабіей камергерул М.Э. Гильхен. О фост петрекут ла гаръ де: фостул вице-губернатор ал Басарабіей А.Н. Юган, де локціиторюл де губернатор д-л С.М. Раевскій, примарюл орашулуй Кишинъу Ю.І. Левинсій, полиціймейстерул С.А. Петровскій ши мулцй чиновничй дела дирекціуня (правленіе) губерніей, канцеляріа губернаторулуй ши алцій.

Кунуніе.

Ын зіуа де 7 Февруаріе а.к. ла 4 1/2 ч. дупъ аміазъ, ын бисерика шкоалей Реале дин Кишинъу, ку маре мъреціе о фост кунунатъ д-ра Наталіа П. Дическул ку д-л Константин А. Мануилов.

Челе май синчере феличитърй тинерилор късъторицй.

Плекаря д-луй А. Юган.

Фостул вице-губернатор ал Басарабіей д-л А.Н. Юган ва плека ын зіуа де 11 февруаріе ла Петербург, іар де-аколо ын Иркутск, унде есте нумит губернатор.

Ноул вице-губернатор ал Басарабіей ва вени ын Кишинъу ын зіуа де 12 февруаріе а.к.

Приказ.

Ын приказул дела 6 февруаріе а.к. полиціймейстер атраже луаре-аминте приставелор де полиціе, ка ачештіа съ факъ куноскут челоралцй полициштй а луй сама, ка трекъторій съ ну се адуне ын мурул д-лор офицерй атунчй кынд ачештіа, дупъ даторіа службей, опреск пе солдацій ын улицъ, атръгынду-ле луаре-аминте деспре кутаре сау кутаре лукру сау деспре даторіа че о ау. Трекъторйі съ фіе пофтицй де полиціе съ се ымпръшите, іар ачяста съ се факъ ын кипул чел май политикос, дар ку ауторитате, іар трекъторій, орй ши де че ранг ар фи, сынт даторй съ ымплиняскъ череря полиціей. Алтфел, чей че ну се вор спуне ачестор черерй, вор фи дацй жудекъцій.

Дин испръвиле трамваюлуй.

Ын зіуа де 5 февруаріе пе ла 3 чяс. дупъ аміазъ, ынспре вогзал мержя ку маре юцалъ вагонул № 18. Кынд о ажунс пе ла тыргул ноу, кондукъторюл вагонулуй, дупъ обичей, дъдя семнале ынтр-уна фіинд маре мишкаре пе линіа трамваюлуй. Лынгъ Болградская улица ынаинтя вагонулуй мержя о къруцъ. Кондукъторюл о оприт вагонул. Каій дин ынтымпларе ау скъпат неатиншй, дар къруца о фост сфърматъ ын букъцеле. Дин феричире, молдованул каре шедя ын къруцъ о ръмас нумай ку ловитуриле.

Дин Ниспоренй.

Ын зіуа де 30 Ыануаріе ын Ниспоренй, ц. Кишинъулуй, с-ау адунат май тоцй преоцій дин ал 4-ля округ ын фрунте ку благочинул пъринтеле Викентіе Гума, кари ымпреунъ ку апроапе тоцй даскалій бисеричилор дин ачест округ ши ку ымпутерничицій дела фіекаре сат, ау алкътуит адунаре духовничяскъ де трезвіе сау кумпътаре, ла каре ау фост пърташй песте 300 де оаменй.

Пе ла 2 чясурй дупъ аміазъ ау служит молебен ын бисерика дин Ниспоренй пъринтеле благочинул ши преуцій А. Вртик дин Вързърештй ши А. Цуркан дин Волчинец. Молебнул, спре мираря тутурора о фост служит ын лимба русаскъ, - нумай ектеніиле ау фост спусе ын лимба молдовеняскъ, іар хорул о кынтат нумай русеште, ку тоате къ тоцй хориштій да тоцй чей де фацъ, афаръ де вре-о 2-3, ерау молдовенй, принтер кари мулцй даскалй штіу съ кынте молдовенеште, дар се веде къ н-ау авут "дезлегаре"... Кынд ышй фак ши оаменій,ынкотро нимика ну причепем дин челе че петрек сау четеск ла сф. службъ пе лимба слъвиняскъ, пе каре ничй кіар рушій н-о причеп.

Ыннаинте ынсъ де а се ынчепе молебенул, пъринтеле благочинул о ворбит оаменилор деспре скопул адунърій ачештіа ши о ворбит пе лимба ноастръ молдовеняскъ, аша къ тоцй ам причепут де че не-ам адунат.

Дупъ молебен ку тоцій не-ам дус ла шкоалъ, унде чел ынтый о ворбит фоарте фрумос деспре беціе ши урмъриле ей пъринтеле благочинул.Тот деспре беціе ау ворбит преутул Михаил Гурдуза дин Сипотенй, каре о спус, ынтре алтеле, къ ну требуіе съ се факъ іармароачеле ын зилеле де сърбъторй. Слѣдователюл духовническ преутул Ал. Евстратіев дин Миклъушенй о ворбит тот деспре беціе. Ынсфыршит о ворбит ши д-л волостной писарь дин Ниспоренй (фамиліа ам уйтат-о), каре, ынтре алтеле, о спус къ пентру оаменй требуіе съ се дескидъ прин сате касе де четире, ын кари съ се гъсяскъ тотдяуна кърциле ши газетеле кари се типъреск ын Кишинъу пе лимба молдовеняскъ.

Апой с-о хотърыт, ынтре алтеле, ка іармароаче съ ну се май факъ Думиничиле ши ын зиле де сърбътоаре, ын кари зиле монополчеле ши трактируриле съ фіе ынкисе. Кынд пър. благочинул о ынтребат къ дин че банй съ се "выписуяскъ" кърциле ши газетеле, оаменій ау ръспунс "дин баній обштештй". Ка предсѣдателю (прешединте) ал обштіей де трезвіе дин ал 4-ля округ тоцй чей де фацъ ынтр-ун глас ау алес пе харникул преут дин Чорештй, пъринтеле Г. Скотигора, каре, ку дрепт кувынт, ну нумай ку кувынтул, дар ши ку фапта се лупте дин ръспутерй ымпотрива беціей. Оаменій дин Чорештй ау акума "чайная" (чайнъріе), унде есте ши "банку" (банка), іар пе ла монополіе ну се май дук ка майнаинте съ звырлъ баній ку чюхалул пе апа каре отръвисе ынтрег сатул, къчй май тоцй дин Чорештй ерау бецивй. Аку монополіа есте пе дрождій, ын луна Іануаріе с-о вындут "водка" слаб... нумай де 15 карбоаве... аша къ "фабриканцій" ау пагубъ ш-о вор ынкиде де невое. Дин баній съй, дупъ кум спун чей дин Чорештй, пъринтеле Г. Скотигора о выписуит "Луминъторюл", "Гласул Басарабіей" ш.а., о дескис чайнъріе, ба кумпъръ чай ши захар дин баній съй. Пъринтеле Г. Скотигора есте ку адевърат вредник де тоатъ лауда ши де фрумоасъ пилдъ пентру чейлалцй луминъторй ай сателор ши орашелор, дин кари мулцй, фоарте мулцй, ымплинеск апостолатул, ынвъцаря нородулуй нумай ку кувынтул, іар алцій ничй ку кувынтул, сау нумай де мынтуялъ, де ачея ын ачеле локурй се ши бе водка выртос...

Ла адунаря ачяста дин Ниспоренй ау липсит май тоцй "учителій" (ынвъцъторій), ну штіу дакъ ау фост мъкар дой-трей! Да ымй паре къ ничй унул н-о фост!

Оаменій ау май черут, ка крышмарій кари префак винул ку апъ ши алте отръвурй съ фіе педепсицй.

Адунаря с-о сфыршит ынтр-амург, дукынд фіекаре ку сине аминтиря чя май фрумоасъ деспре дынса.

Жос водка!

Сус лумина!

Нумай аша вом фи феричицй пе пъмынт.

Некулай Вынту.

Гласул Басарабіей, 1914. № 42.