You are here

Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии

Авторы и составители настоящего сборника стремились представить историю Бессарабии и связанные с нею российско-румынские отношения под иным углом, опираясь строго и исключительно на документы. Социально-партийный аспект сознательно исключен; мы рассматриваем тот или иной поворот в судьбах Бессарабии с точки зрения его международно-правового значения. Советская литература в публикации не используется...

Забытые страницы истории Южной Бессарабии (1856–1861 гг.)

Документы и материалы расположены в сборнике по языковому принципу в следующем порядке: болгарский, русский, молдавский/румынский. Это вызвано тем, что большинство из них были первоначально написаны на болгарском языке, затем переведены на русский, а с русского - на молдавский/румынский.

Болгарские колонии в России

В настоящем издании автор приводит результаты экспедиций с 1897 по 1911 гг. по болгарским колониям. Собранного материала оказалось вполне достаточно для характеристики современного автору культурно-этнографического положения болгарских колоний — 122 колонии с населением 221000 человек. Издание сопровождается публикацией огромного количества фотографий.

Русское население Бессарабии и Левобережного Поднестровья в конце XVIII – XIX в.

В работе на основе архивных и печатных источников исследуются процессы миграции и формирования русского населения на территории Левобережного Поднестровья и Бессарабии в конце XVIII – XIX в. Отдельные главы посвящены участию его в сельскохозяйственном освоении этих регионов, промышленной и промысловой деятельности, формировании транспортной системы.

Basarabia în primul deceniu interbelic (1918–1928): modernizare prin reforme

Modernizarea este un proces complex al schimbării, mai mult sau mai puțin rapide, după modelul social, economic, politic și cultural occidental, dezvoltat pe parcursul secolelor XVII-XIX și care a fost continuat și în perioada interbelică. Punctul de pornire pentru societățile moderne sau în proces de modernizare a fost întotdeauna unul diferit, bazat pe caracteristicile specifice ale tradiționalismului, astfel încât acestea au dat un imbold aparte dezvoltării de mai departe a societății.

România de la 1918 a îmbinat regiuni care aduceau în cadrul comun românesc un bagaj de tradiții și o experiență istorică care nu putea fi ignorată. Pe de altă parte, populația se confrunta cu probleme relativ similare, agravate pe fundalul Primului Război Mondial și al Revoluției Ruse din 1917. În acest context, se poate constata atât o diversificare a eforturilor de modernizare, cât și obținerea unor rezultate atât generale, cât și specifice de la o regiune la alta a României. De altfel, nici factorii locali nu au manifestat o atitudine omogenă și univocă față de mecanismele și politicile de modernizare promovate de centru.

Testament pentru urmași

Această carte reprezintă o analiză concludentă a stării sociale în Basarabia de după 1812 și este un document veridic al evenimentelor de pînă și după 1918. Autorii reînvie cu lux de amănunte panorama mișcării de eliberare națională din acest ținut așezat în calea tuturor relelor, evocă prin mărturii și documente Activitatea „Sfatului Țării” în contextul atmosferei de înaltă tensiune din acea vreme. Cartea constituie un manual de învățătură, un avertisment și un testament de veghe pentru generațiile viitoare.

Pages