You are here

Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья (конец XVIII —первая половина XIX в.)

На основе архивных и литературных материалов о процессе заселения Бессарабии и левобережных районов Приднестровья в конце XVIII - первой половине XIX в. автор раскрывает особенности формирования многонационального населения края и развития демографических процессов Динамика народонаселения исследована в тесной связи с политическими и социально-экономическими условиями.

Книга рассчитана на специалистов-историков.

Istoria bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruși

Evenimentele furtunoase ce au avut loc pe acest meleag în secolul al XIX-lea n-au putut să nu influențeze viața creștinilor din Basarabia. În studiul de față este urmărită istoria bisericii din ținut, de la răpirea Basarabiei de către ruși la 1812 și pînă la prăbușirea imperiului în 1917.

Россия на Дунае и образование Бессарабской области

Spoiler: Highlight to view
Глава I. Пятилѣтнее занятіе дунайскихъ княжествъ
Глава II. Мирный конгрессъ 1811 г. въ Журжевѣ
Глава III. Послѣдняя зимовка въ Валахіи
Глава IV. Дѣйствительность и грёзы.
Глава V. Послѣ Бухарестскаго мира.
Глава VI. На новой окраинѣ

O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Țării (1917-1918)

În volumul de față este reprodus textul original al lucrării care se păstrează la Arhiva Națională a Republicii Moldova (f. 727, inv. 2. d. 1),cu unele intervenții de ordin ortografic și stilistic, în vederea adaptării lui,pe cât posibil, la normele lingvistice actuale. Topica frazei a fost modificată în puține cazuri, fără însă a denatura sensul. De asemenea, s-au operat modificări și în ce privește ordinea capi-tolelor, ele fiind aranjate în concordanță cu succesiunea cronologică a evenimentelor istorice, reflectate în lucrare.

Pages