You are here

Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Бессарабия. Страна, люди, хозяйство

„Велико незнание России посреди России“ — писал Гоголь. Это положение сохраняет свою силу и до настоящего времени. вряд ли ошибемся, сказав, что из всех окраин Европейской России наименее известна нашему образованному обществу именно Бессарабия. О ней публика наслышана почти только как о стране, где „шумною толпой“ кочуют цыгане. А между тем, вряд ли какой край заслуживает — и с любой точки зрения — такого внимания, как Бессарабия.

La difficile unione. La Bessarabia e la Grande Romania. 1918 - 1940

La Bessarabia, regione etnicamente a prevalenza romena compresa tra i fiumi Prut e Dniestr, dal 1812 al 1918 fece parte della Russia che vi promosse una progressiva politica di snazionalizzazione. Dopo la fine del primo conflitto mondiale costituì motivo di forti contrasti e tensioni tra la Romania, alla quale era stata annessa, e l'Unione Sovietica. In questa seconda edizione ampliata e riveduta, l'autore ripercorre la complessa e controversa vicenda dell'integrazione della regione nell'ambito del nuovo Stato romeno e le ragioni che nel giugnoluglio 1940 non ne permisero una valida difesa quando, in virtù del protocollo segreto contenuto nel Patto Molotov-Ribbentrop, l'URSS dopo un perentorio ultimatum, la occupò militarmente avviando il processo di sfaldamento della Grande Romania.

Ziarul "Basarabia"

Basarabia (Басарабiя) — gazeta național–democratică, prima gazetă basarabeană în limba română (moldovenească) / red.–ed.: avocat Em. Gavriliţa. – 1906, mai, 24 – 1907, martie, 11. Bisăptămânal.

S–a editat din iniţiativa profesorului C. Stere. S–a tipărit cu litere ruseşti, iar titlul – cu litere latine.

Бессарабия. Историческое описание

Сборник, содержащий в себе описание исторических судеб Бессарабской губернии, составляет последнее звено в ряду изданий, предпринятых, с Высочайшего соизволения, действительным тайным советником Помпеем Николаевичем Батюшковым.

Scrisori din Basarabia. Vol II. 1884-1890

Volumul 2 al acestei ediţii, proiectate în două volume, continuă seria de corespondenţe semnate Basarab (sau B.*), expediate din Chişinău şi apărute în anii 1884-1890 în Telegraful apoi în Telegraful român.

Scrisori din Basarabia. Vol I. 1880-1883

Volumul I al acestei ediţii, proiectată în două volume, cuprinde prima parte dintr-o serie mai largă de corespondenţe — cea dintre anii 1880-1883 — expediate din Chişinău şi apărute în gazeta liberală bucureşteană Telegraful cu semnătura BASARAB.

Pages