You are here

Alexandru Boldur. Istoria Basarabiei

Book title: 
Istoria Basarabiei
Abstract: 

Ediţia de faţă a ISTORIEI BASARABIEI de Alexandru V. Boldur întruneşte trei din lucrările de referinţă ale autorului, astfel:

— ISTORIA BASARABIEI, CONTRIBUŢII LA STUDIUL ISTORIEI ROMANILOR, voi. I, Epocile vechi (pînă la sec. XVII); Chişinău, Tipografia «Dreptatea» (Pasaj), 1937;

CONTRIBUŢII LA STUDIUL ISTORIEI ROMÂNILOR, ISTORIA BASARABIEI, SUB DOMINAŢIUNEA RUSEASCĂ (1812—1918), Politica, Ideologia, Administra|ia; Chişinău, Tipografia «Tiparul Moldovenesc», 1940;

— BASARABIA ROMÂNEASCĂ, Bucureşti, Tipografia «Carpați», Petre Bărbulescu, Str. Academiei 2, tel. 5.89.95., 1943;

City: 
București
Year: 
1992
ISBN: 
5-85886-027-3
Pages: 
543
Reference: 
Boldur Al. Istoria Basarabiei. București: Editura Victor Frunză, 1992.
Download: 
You need to register or authorize to access the book
Category: