You are here

Alexandru Boldur

Alexandru Boldur. Istoria Basarabiei

Ediţia de faţă a ISTORIEI BASARABIEI de Alexandru V. Boldur întruneşte trei din lucrările de referinţă ale autorului, astfel:

— ISTORIA BASARABIEI, CONTRIBUŢII LA STUDIUL ISTORIEI ROMANILOR, voi. I, Epocile vechi (pînă la sec. XVII); Chişinău, Tipografia «Dreptatea» (Pasaj), 1937;

CONTRIBUŢII LA STUDIUL ISTORIEI ROMÂNILOR, ISTORIA BASARABIEI, SUB DOMINAŢIUNEA RUSEASCĂ (1812—1918), Politica, Ideologia, Administra|ia; Chişinău, Tipografia «Tiparul Moldovenesc», 1940;

— BASARABIA ROMÂNEASCĂ, Bucureşti, Tipografia «Carpați», Petre Bărbulescu, Str. Academiei 2, tel. 5.89.95., 1943;