You are here

Bessarabia

Articles on Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

The Legal Status of the Bukovina and Bessarabia

Two important events—the triumph of Russian arms in evicting the Axis and its satellites from the pre-1939 limits of the USSR and the withdrawal of Romania from the Axis camp on August 23, 1944—focus world-wide attention on the area which, between World War I and World War II made up the Kingdom of Romania. After the ebb and flow of battle, just where does legality stand, and what is the status of these areas?

Ziarul "Basarabia": informații inedite

Documentele noi depistate în fondul departamentului pentru cenzură (denumirea oficială - „Direcția centrală pentru problemele presei ) a Aihivei Istorice de Stat a Rusiei din Sankt-Petersbuig scot la iveală tentativele unor fruntași basarabem de a publica ziarul „Basarabia' încă din 1903, în condițiile binecunos­cutei reacțiuni țariste. De fapt, ideea edităm la Chișmău a unui ziar în limba română, care să reflecte problemele dezvoltăm național-culturale și sociale a popu­lației locale, nu era nouă Ea a existat începând, cel puțin, cu anii '40 ai secolului al XIX-lea, când i-а făcut puma încercare în Basarabia de a scoate un ziar, cu un titlu foarte sugestiv, ,Românul".

Câteva tentative de construire în Basarabia ale unor partide politice de orientare națională

Una din formele majore de manifestare a mișcărilor naționale în teritoriile românești aflate sub ocupație străină, a fost constituirea și activitatea unor formațiuni politice de o pronunțată orientare națională, în Basarabia, în ciuda regimului dur de ocupație țarista, au fost întreprinse câteva tentative de constituire ale unor formațiuni politice de orientare națională.

Ziarul "Besarabia" - cîteva file de arhivă

Primul număr al ziarului «Besarabia» a apărut la Iași la 28 septembrie 1879. Inițiativa editării publicației aparține cercului socialist din Iași în frunte cu doctorul Russei1. Redactor al ziarului devine loan Nădejde, în decurs de trei luni au apărut 15 numere ale ziarului, în decembrie 1879 ziarul a fost suprimat.

Identitatea națională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul XIX

În tratarea problemei cercetate ne vom opri în special asupra caracterului romanic al basarabenilor și raporturilor lor cu românii. Se impune delimitarea a două aspecte temporale în care autorii ruși se referă la caracterul romanic al autohtonilor: aspectul istoric (se tratează în principal originea românilor și evoluția lor istorică) și aspectul contemporan (caracteristicile autohtonilor, care ar confirma originea lor (daco-) romană sau comunitatea lor prezentă cu locuitorii Principatelor).

Centenarul răpirii Basarabiei (16 mai 1812 -16 mai 1912)

Împlinirea unui secol de la răpirea Basarabiei de către Rusia țaristă a prilejuit organizarea unor manifestații diferite, chiar diametral opuse. Autoritățile ruse au încercat să justifice și să glorifice veacul de dominate asupra românilor basarabeni. în acest scop a fost citită la orașe și sate o proclamație intitulată „Ziua cea de prăznuire pentru Basarabia (16 mai 1812 -16 mai 1912)", care slăvea stăpânirea rusească în Basarabia.

Бессарабский вопрос и деятельность Константина Стере в Бесарабии в период первой русской революции

Исторически сложилось так, что Румыния как самостоятельное и независимое государство сформировалось не так давно. На протяжении всего средневековья, в новое время румынские княжества были ареной внешнеполитической борьбы великих держав, что не давало возможности создать единое государство, и все попытки объединиться были обречены на поражение, так как это затрагивало интересы великих держав. Объединение 1862 г.

Историческая память и конструирование региона после присоединения к империи: особая форма правления в Бессарабии в 1818 - 1828 гг.

"Мое намерение состоит в том, чтобы указать… [Бессарабии] гражданское управление соответственное с её нравами, обычаями и её законами.
Все состояния жителей имеют равное право на наследие предков своих и на моё к ним благоволение, и все духовенство,
дворянство, граждане и народ должны найти равную защиту и покров в сем новом образовании."[1]

Император Александр I

Национальное движение в Бессарабии во второй половине XIX - начале XX веков

Национальное движение в Бессарабии развивалось в условиях более тяжелых, чем в других румынских провинциях, остававшихся вне румынского государства, Трансильвании и Буковины. Характер, интенсивность и формы этого движения были определены следующими факторами:

Бессарабия: страна, люди, хозяйство

Население Бессарабии, насчитывающее в настоящее время (1916) около 23/4 миллиона душ, чрезвычайно пестро. В главной массе оно состоит из следующих.народов (расположены сообразно с количественным значением; данные относятся к 1897 году)...

Pages