You are here

Soviet Moldavia

History of Moldova as a Soviet Republic: MASSR (1924–1940) and MSSR (1940–1991).

Istoria românilor. Basarabia și Transnistria (1812-1993)

Manualul a fost alcătuit pe baza programei în vigoare de studiere a Istoriei Românilor, aprobată de Ministerul învăţământului al Republicii Moldova.

Moldovenii: România, Rusia și politica culturală

Între România și Rusia, drama moldovenilor din republica pruto-nistreană, examinată acum cu precădere sub unghiul politicii culturale,continuă să se consume. Tema identității, cu avatarurile ei mai vechi sau mai noi, l-a pasionat mereu pe autor, iar demersul făcut acum constituie, neîndoielnic, un efort considerabil pe linia înțelegerii cît mai depline a problemei...

Cartea pe care Charles King ne-o dă acum, în versiune românească, zugrăvește un tablou etnocultural foarte dinamic, sinuos și schimbător, unul fără analogii clare în spațiul ex-sovietic. Ea pune pe gînduri și îndeamnă la aprofundarea unei teme care, prin ea însăși, se anunță inepuizabilă. Se cuvine a-i fi recunoscători distinsului istoric pentru stăruința cu care a studiat-o și pentru larga comprehensiune a interpretării. Istoricii nu sînt singurii săi beneficiari. Problematica identității pasionează acum un public destul de larg și este de presupus că nu-și va epuiza prea curînd resursele cognitive.

O istorie etnopolitică a Basarabiei (1812-2002)

Acum un secol și jumătate statele și națiunile occidentale au participat la conceperea și nașterea modernității, fiind, totodată, produsele cele mai vizibile ale acesteia din urmă. Există o dependență ontologică reciprocă între contextul istoric, (in)activitatea maselor și progres. Cu toate că și în Basarabia/Republica Moldova au avut loc evenimente importante, relevanța acestora a fost diminuată de incapacitatea lansării procesului demodernizare și edificare a națiunii, incapacitate pe care Iulian Fruntașu o numește intractibilitate. într-o epocă a naționalismului, modernizării și democratizării aceasta a consolidat performanța ieșirii din istorie. Folosind teoriile naționalismului, clasei și democratizării, autorul Istoriei etnopolitice a Basarabiei (1812-2002) introduce o viziune paradigmatică nouă asupra evoluțiilor cunoscute publicului larg, relevînd un alt mod de percepere a faptelor. Astfel se completează un gol în cunoștințele noastre teoretice despre naționalism, clasă, democrație și liberalism, deschizîndu-se, în același timp, proaspete orizonturi cognitive. în domeniul ideilor politice. Istoria lui Iulian Fruntașu constituie, indubitabil, nu doar o noutate incitantă, ci și o invitație la re-examinarea critică a conceptelor vehiculate pînă în prezent, în spiritul reflexivității care, după expresia lui Anthony Giddens, reprezintă o trăsătură definitorie a modernității.

Pages