You are here

Modern and Contemporary Romania

History of Romania in Modern and Contemporary epoch.

Современная Румыния. Путевые заметки

Путевые заметки Дмитрия Николаевича Чихачева (1876–1918), российского общественного деятеля, политика, члена Государственной думы 3-го и 4-го созывов от Подольской губернии.

Greater Roumania

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1922 edition. Excerpt: ...for prisoners amounted to some 150 million francs. Roumania had also (under Article IX) to restore or pay for all river or sea vessels and all railway material belonging to the Central Powers. The Roumanian Government was also to reimburse the Germans for their expenses in harbour and wharf improvement, the new oil pipe-line to Giurgiu, railway repairs, etc. The support of the Army of Occupation (six divisions) was set at 300 million francs in December, 1916, but progressively raised to 700 million. All these financial burdens, with the losses of territory, were reckoned at fifteen billion francs by Roumanian financial experts. And how much German indemnity did the Allies assign Roumania? Lack of space forbids study of the very interesting banking plans of the Germans, which will be found detailed in Prof. G. D. Creanga's valuable " Les Finances Roumaines sous le Regime de 1'Occu-pation et de la Paix Allemandes," Paris, 1919. But their economic exploitation of Roumania deserves a brief exposition. The Economic Convention monopolized Roumanian production for the benefit of Germany and Austro-Hungary till 1926; all exports elsewhere were prohibited. The prices fixed in Article XII for 1918-19 were: for wheat and rye, 38 francs the quintal (2202 Ibs.; apparently about $65 per ton, but the Germans had an ingenious system of exchange, by which it came to considerably less); barley, oats and Indian corn, 29; dried beans, 47; dried peas, 43; colza, 65. These were about onehalf current market prices; the Roumanian State had fixed the price of wheat at 70 francs! The price for the years 1920 to 1926 was to be fixed by a German-Austrian-Roumanian Commission, the chairman to be appointed by the President of Switzerland. The Roumanian population was...

The Political Status of Bessarabia

Spoiler: Highlight to view
INTRODUCTION
PREFACE
CHAPTER I: THE QUESTION
CHAPTER II: THE EARLY HISTORY OF THE ROUMANIANS
CHAPTER III: THE FOUNDATION OF THE ROUMANIAN PRINCIPALITIES
CHAPTER IV: THE EARLY HISTORY OF BESSARABIA
CHAPTER V: THE EASTERN QUESTION
    A. Commercial Rivalry Between Turkey and Russia; Russo-Turkish Wars
    B. The Annexation of Bessarabia by Russia
CHAPTER VI: BESSARABIA UNDER RUSSIAN SOVEREIGNTY
    A. The Population
    B. The Administration
    G The Church
    D. Education
    E. The Effects of the Russian Revolution of 1905-06
CHAPTER VII: THE REVOLUTION OF 1917 AND THE FORMATION OF THE AUTONOMOUS BESSARABIAN REPUBLIC
CHAPTER VIII: THE INDEPENDENT BESSARABIAN REPUBLIC; ITS UNION WITH ROUMANIA
CHAPTER IX: ROUMANIAN BESSARABIA
CHAPTER X: DIPLOMATIC NEGOTIATIONS RELATING TO BESSARABIA AFTER HER UNION WITH ROUMANIA
CHAPTER XI: BESSARABIA TODAY
APPENDIX
BIBLIOGRAPHY
INDEX

„Germanofilii”. Elita intelectuală românească în anii primului război mondial

Lucian Boia, cu bine-cunoscutul său stil și desfășurând o demonstrație fără cusur, risipește o altă iluzie întreținută de istorici și acceptată ca un adevăr: credința că ar fi existat în anii Primului Război Mondial, în ciuda câtorva opinii divergente, îndeosebi în rândul oamenilor politici, o cvasiunanimitate în jurul „idealului național", în sensul intrării României în conflict, împotriva Austro-Ungariei, pentru eliberarea Transilvaniei. Lectura sagace a presei din acea epocă, precum și a altor documente, multe dintre ele inedite, pe care istoricii „antantofili" le-au ignorat cu bună știință, demonstrează că o parte însemnată a elitei politice și intelectuale românești a avut o altă opțiune. Vom descoperi în această carte cine au fost „germanofilii", care le-au fost argumentele, cum au acționat în timpul ocupației germane și cum au supraviețuit politic și intelectual după triumful oarecum neașteptat al adversarilor lor.

Spoiler: Highlight to view
Cuvânt înainte

Partea I. Românii și războiul
I. Privire istoriografică
II. Partide, politicieni, opțiuni
III. Țara, opinia, elita
IV. Ziariști, scriitori, istorici, academicieni V. Universitarii
VI. Orientări, reorientări, dezorientări

Partea a II-a. Oameni, idei, atitudini
Felix Aderca
Grigore Antipa
Zamfir C. Arbure
Tudor Arghezi
Dinu C. Arion
Virgil Arion
Victor Babeș
D.V Bamoschi
Jean Bart
I.A. Bassarabescu
Ilie Bărbulescu
Ioan Bianu
Martha Bibescu
Ioan Bogdan
Alexandru Bogdan-Pitești
Octav Botez
Traian Bratu
B. Brănișteanu
Frații Caragiale: Mateiu și Luca
Andrei Corteanu
George Coșbuc
Dimitrie Evolceanu
Ioan C. Filitti
Ioan D.Filitti
Gala Galaction
Dimitrie Gerota
Constantin Giurescu
Ion Gorun
Dimitrie Gusti
A. de Herz
G. Ibrăileanu
Dimitrie Kamabatt
Nicolae Leon
Alexandru Macedonski
Simion Mehedinți
Nicolae Mihăescu-Nigrim
Ludovic Mrazec
Iacob Negruzzi
Alexis Nour
Dimitrie Onciul
D.D. Pătrășca nu
Vasile Pârvan
Ion Petrovici
Alexandru Philippide
Constantin Rădulescu-Motru
Ion A. Rădulescu-Pogoneanu
Liviu Rebreanu
Radu Rosetti
Mihail Sadoveanu
Marin Simionescu-Râmniceanu
Vasile Sion
Ioan Slavici.
Constantin Stere
Avram Steuerman Rodion
Dem. Theodorescu
Nicolae Tonitza
George Topîrceanu
Alexandru Tzigara-Samurcaș
Duiliu Zamfirescu
Câțiva socialiști
Epilog.

Istoria românilor. Vol VI. Românii între Europa clasică și Europa luminilor (1711-1821)

Cu cel de al șaselea volum al tratatului academic de Istoria Românilor (I711-I821) se continuă prezentarea sintetică a evoluţiei societăţii umane din arealul Dunării de Jos şi intracarpatic, evoluţie intrată acum în perioada ei modernă. Secolul al XVIII-lea înfăţişat în cuprinsul volumului este unul de turnură în dezvoltarea societătii omeneşti în general, consecinţă a gestaţiei din secolul anterior, acum pregătindu-se, totodată, desfăşurările din secolul următor, al naţionalităţilor, când naţiunea română modernă apare constituită şi se afirmă în revoluţiile sociale şi naţionale de la 1821 şi 1848-49, 1859, în importantul act care marchează însuşi începutul constituirii statului naţional român modern.

Limitele cronologice ale volumului sunt date de momentul instaurării unor noi regimuri politice în Ţările Române — cel habsburgic, respectiv cel fanariot — şi de revoluţia de la 1821, care, o prefaţează pe cea de la mijlocul secolului al XlX-lea. De altfel, chiar şi în planul istoriografiei universale, a celei europene îndeosebi, limitele secolului al XVIII-lea, în înţelesul evoluţiilor istorice, le depăşesc pe cele ale cronologiei absolute. Denumit și „marele secol" (Michelet), secolul al XVIII-lea, aflat sub semnul Reformismului şi al Revoluţiei democratice, se prelungeşte în timp după anul 1800; în spaţiul românesc el se va încheia odată cu momentul declanşării revoluţiei lui Tudor Vladimirescu (1821).

Capcanele istoriei

De mai bine de douăzeci de ani, istorici de toate vârstele şi coloraturile sunt dominaţi de obsesia comportamentului public al intelectualilor români în secolul XX. S-a scris mult, mai ales de la înălţimea prezidiului unui complet de judecată morală, adesea fără a se putea administra toate probele unui dosar încâlcit, dar şi fără înţelegerea deplină a naturii umane. Dacă nu sunt consideraţi de-a dreptul factori cauzali în istorie, intelectualii sunt cel puţin datori cu atitudini exemplare. Însă atunci când, între 1930 şi 1950, membrii elitei intelectuale, odată cu societatea, trec prin mai multe schimbări de regim, adevărata miză a discuţiei este omenescul, cu toate nuanţele sale. Era nevoie, după un lung şir de tentative intransigente, dar neizbutite, de judecata fină a unui istoric precum Lucian Boia care să pondereze şi iacobinismul, şi îngăduinţa faţă de cei care, în numai două decenii, din cauza amalgamului de idei abstracte şi de orgolii personale, cad în capcanele istoriei.

Spoiler: Highlight to view
Introducere

   120 de personaje
   I. Ofensiva tinerilor
   II. Naționaliști și democrați, evrei și antisemiți
   III. Profesori și academicieni
   IV. Regele
   V. Legionarii
   VI. Regimul Antonescu și războiul
   VII. De la o dictatură la alta... cu puțină democrație
   VIII. Comunismul: momentul 1950
   Încheiere

Indice de nume

Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии

Авторы и составители настоящего сборника стремились представить историю Бессарабии и связанные с нею российско-румынские отношения под иным углом, опираясь строго и исключительно на документы. Социально-партийный аспект сознательно исключен; мы рассматриваем тот или иной поворот в судьбах Бессарабии с точки зрения его международно-правового значения. Советская литература в публикации не используется...

Pages