You are here

Wacław Felczak. Historia Węgier

Book title: 
Historia Węgier
Authors: 
Abstract: 

Praca ta jest krótką, popularnonaukową syntezą dziejów państwa i narodu węgierskiego ze szczególnym uwzględnieniem czasów nowożytnych i najnowszych do 1945 r.

Celem, jaki przyświecał autorowi w czasie pisania tej książki, było zawarcie w niej możliwie jak najwięcej informacji o życiu politycznym i społecznym, o sprawach gospodarczych i kulturalnych państwa, które przez wiele wieków sąsiadowało z Polską, i narodu, który po dzień dzisiejszy należy do najwierniejszych naszych przyjaciół.

Czytelnik polski, przerzucając kartki tej książki, będzie wielokrotnie ulegał sugestii, że czyta dzieje własnego narodu, tyle bowiem znajdzie rzeczy wspólnych, podobnych w treści, a nawet zbieżnych chronologicznie.

City: 
Wrocław
Year: 
1983
ISBN: 
83-04-01028-3
Pages: 
415
Reference: 
Wacław Felczak. Historia Węgier. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
Download: 
You need to register or authorize to access the book