You are here

Românii, Basarabia și Transnistria

Book title: 
Românii, Basarabia și Transnistria
Abstract: 

Publicarea sub egida Fundației Europene Titulescu a lucrării Românii, Basarabia și Transnistria, semnată de Ioan С. Popa și Luiza Popa, se înscrie într-un ciclu de preocupări de bază, care urmăresc aprofundarea cunoașterii, din unghiuri cât mai diverse, a unor epoci, evenimente și personalități care s-au perindat de-a lungul vremii în acest spațiu zbuciumat al istoriei naționale.

Spoiler: Highlight to view
Cuvânt introductiv de prof. univ. dr. Adrian Năstase, președinte al Fundației Europene Titulescu
Abrevieri
Capitolul I De ce Transnistria?
Capitolul II Cine sunt românii din Transnistria?
    Mărturii ale prezenței românești la est de Nistru
    O ramură uitată a neamului românesc
    Din folclorul românilor transnistreni
Capitolul III La marginea Europei
    Cetățile de pe Nistru
    Șaba - un avanpost european la granița de est
Capitolul IV RASSM sau Transnistria sub administrație bolșevică (1924-1940)
    Preliminarii
    RASSM se naște greu
    Școală de cadre, „leagănul României socialiste"
    Viața într-o republică autonomă bolșevică
        1. Desființarea țărănimii
        2. Lichidarea bisericii și a credinței strămoșești
        3. Se inventează o nouă limbă și un nou popor
    Mărturii românești despre realitățile din Transnistria sub
    administrație bolșevică
    „Cap de pod" al intereselor rusești
Capitolul V Transnistria sub administrație românească (1941 -1944)
    Paradoxul rusesc
    Organizarea economică și administrativă a Transnistriei. Activitățile cultural-educative
        1. Școala
        2. Educația anticomunistă
        3. Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria
    Exemplul Finlandei: o paralelă necesară
Capitolul VI Holocaust. Lagărele din Transnistria
    Cadru general. Mitul iudeo-bolșevismului
    Deportările. Ghetouri și lagăre
    Opoziția față de măsurile antievreiești
    Miracolul jertfei de sine
    România se distanțează de Germania. Repatrierea supraviețuitorilor evrei din Transnistria
    Concluzii
Capitolul VII Transnistria în perioada sovietică (1944-1989)
    Partea I:1944-1964
    Dictatura comunistă împotriva românilor din RSSM
    Reactivarea terorii bolșevice din timpul RASSM
        1. Represiuni și deportări. Lichidarea rezistenței antisovietice
        2. Distrugerea Bisericii. KGB-ul împotriva preoților și credincioșilor moldoveni
        3. „Sterilizarea spirituală"
    „Frontul din Est" se mută în Vest. Vocea exilului
    Partea a II-a: 1965-1989
    „Doctrina Brejnev" în acțiune
    Impactul invadării Cehoslovaciei asupra relațiilor româno-sovietice. „În lume a luat amploare trăncăneala despre Basarabia"
    Spectrul unei invazii sovietice în România revine. „Dosarul Românie crește neîncetat la Moscova"
    Vânătoarea românilor din RSSM, altădată „dușmani ai poporului" încetează în România
    O „vizită de prietenie la Chișinău". „Provocația" sovietică din 2 august 1976
    România comunistă condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov
Capitolul VIII O privire asupra naturii conflictului transnistrean
    Esența conflictului
    România - din nou ca sperietoare
    Prezența militară rusă în Transnistria
    Încercări de mediere. România în „mecanismul cvadripartit"
    Intrarea forțelor ruse în conflict de partea separatiștilor
    Internaționalizarea conflictului. Rolul și implicarea OSCE
    Conflictul din Transnistria - între agonie și speranță
Capitolul IX Depășirea paradoxului: o perspectivă optimistă
Anexe
Anexa 1: Memoriu privind necesitatea creării Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești - 4 februarie 1924
Anexa 2: Declarația profesorului Nicolae Iorga, președintele Consiliului de Miniștri, rostită în Parlamentul României la 25 martie 1932, în legătură cu masacrele sovietice de pe Nistru
Anexa 3: Legea cu privire la formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești unionale (extras) - 2 august 1940
Anexa 4: Scrisoarea lui N. Salagor, secretarul CC al PC (b) din Moldova și a lui N. Koval, președintele Consiliului de Miniștri al RSSM adresată lui I. Stalin, privind reîntoarcerea în componența RSS Moldovenești a județelor Hotin, Akkerman și Ismail ale Basarabiei (extrase) - 1946
Hărți și ilustrații
Indice de persoane
Bibliografie selectivă
City: 
București
Year: 
2009
ISBN: 
978-606-8091-03-7
Pages: 
315
Reference: 
Popa I.C., Popa L. Românii, Basarabia și Transnistria. București: Fundația Europeană Titulescu, 2009.
Download: 
You need to register or authorize to access the book