You are here

Primul Război Mondial și Basarabia

Book title: 
Primul Război Mondial și Basarabia (1914–1918): Culegere de studii și articole
Abstract: 

Consacrat marcării a 100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial, volumul este o lucrare ce acoperă un spațiu istoriografie rămas nevalorificat, din varii motive, de cercetătorii din domeniul istoriei din Republica Moldova. Majoritatea autorilor sunt savanți cu mare experiență în domeniul cercetării istorice, dar alături de aceștia se regăsesc și câțiva cercetători în formare. Tematica volumului dezvăluie, prin aportul celor 11 autori, atât dimensiunea istorică, cât și cea general-umană a primei conflagrații mondiale în spațiul pruto-nistrean. Volumul include contribuții originale, care, în baza valorificării unui imens material bibliografic și documentar, permit extinderea ariei contextuale de cunoaștere a războiului sub aspect militar, politic, ideologic, diplomatic, național, spiritual, confesional, instituțional, precum și din perspectiva memoriei colective.

Spoiler: Highlight to view
Nicolae Enciu
Pentru o istorie integrală şi integrată românească a participării Basarabiei şi României la Primul Război Mondial

 

Andrei Emilciuc
Mobilizarea generală din anii Primului Război Mondial în Basarabia. Planuri şi realizări

Gheorghe Negru
Contracararea „curentului românofil" din Basarabia în anii Primului Război Mondial. Cazul Daniel Ciugureanu

Eugen-Tudor Sclifos
Problema Basarabiei în discursul elitei politice româneşti în anii neutralităţii României (1914-1916)

Dinu Poştarencu
Asistenţa acordată frontului rusesc de către Biserica din Basarabia pe parcursul Primului Război Mondial

Denis Bulancea
Clerul basarabean în anii Primului Război Mondial

Maria Danilov
Vizitele canonice ale Arhiepiscopului Chişinăului şi Hotinului Anastasie pe frontul din Bucovina şi de la Dunăre (1916-1918)

Sergiu Bacalov
Consideraţii referitoare la strămoşii moldoveni ai amiralului rus AleksandrV. Kolceak

Anatol Leşcu
Ofiţeri basarabeni din Primul Război Mondial - cavaleri ai ordinului militar imperial Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţe

Valentin Tomuleţ
Un monument deosebit ridicat în memoria ostaşilor originari din satul Tabani, judeţul Hotin, căzuţi în Primul Război Mondial

Anatol Petrencu
Urmările Primului Război Mondial - premize pentru declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial

Primul Război Mondial în imagini

City: 
Chișinău
Publisher: 
Year: 
2015
ISBN: 
978-9975-4387-3-5
Pages: 
252
Reference: 
Primul Război Mondial și Basarabia (1914–1918): Culegere de studii și articole. Chișinău: Bons Offices, 2015.
Download: 
You need to register or authorize to access the book
Category: