You are here

Militarii Basarabeni 1917–1918

Book title: 
Militarii Basarabeni 1917-1918: Studiu și documente
Abstract: 

La etapa actuală, în istoriografia de specialitate nu se regăseşte un studiu analitic, care să includă o descriere detaliată a acţiunilor militare din perioada 1917-1918 în Basarabia. Tematica militară este preponderent abordată în contextul altor evenimente de epocă.

Importanţa proceselor derulate în Basarabia în perioada martie 1917-1918, inclusiv amploarea fenomenului militar, justifică o analiză exhaustivă a fenomenului militar basarabean de la începutul sec. XX. Prin urmare, ne-am propus să-l analizăm dintr-o nouă perspectivă, să scoatem din anonimat documentele şi materialele care nu au fost până acum incluse în circuitul ştiinţific autohton.

City: 
Chişinău
Publisher: 
Year: 
2010
ISBN: 
978–9975–80–330–4
Pages: 
240
Reference: 
Ciobanu V. Militarii Basarabeni 1917–1918: Studiu și documente. Chișinău, 2010.
Download: 
You need to register or authorize to access the book
Category: 
Rate: 
0
No votes yet