You are here

Karl Marx. Însemnări despre români

Book title: 
Însemnări despre români (manuscrise inedite)
Authors: 
Abstract: 

Volumul „Însemnări despre români” a fost editat de istoricii Andrei Oțetea (pe atunci directorul Institutului de Istorie din București al Academiei RPR) și Stanislav Schwann (istoric polonez care a găsit încă de la sfârșitul anilor 1950 manuscrisul la Institutul de istorie socială din Amsterdam). Volumul fundamenta atât poziția antisovietica, mai precis spus antihrușciovista, a comuniștilor români, cât și cea antimaghiară. Textele lui Marx erau folosite ca argument decisiv și irevocabil pentru dreptul istoric al românilor în Transilvania și pentru evaluarea negativă a influenței ruse (prin acțiunile imperiului țarist) asupra Țărilor Române. Aici implicit fiind atinsă și problema Basarabiei, subiect de permanenta disensiune între români și sovietici în acei ani.

(Bogdan Cristian Iacob)

City: 
București
Year: 
1964
Pages: 
184
Reference: 
Marx K. Însemnări despre români (manuscrise inedite). Buc., 1964.
Download: 
You need to register or authorize to access the book