You are here

Știri din Basarabia acum o sută de ani - 08.09.13

8 Септембріе 1913Дин Кишинъу.

Адунаря подгоренилор (віерилор) дин Кишинъу о хотърыт, съ чяръ дела департаментул пентру плугъріе ун миліон-доуъ де рубле ку каре съ факъ ын Басарабіа о плантаціе де союрй буне де вицъ ши ботушй де віе пентру тоатъ губерніа.

Пе зилеле де 20, 21 ши 22 Септембріе ыналтпреосфинцитул Серафим о ынсемнат адунаря челор каре ынвацъ пе копій лежя луй Думнезеу ын школиле де мижлок дин Кишинъу, а лъмури, кум се поате май бине де фъкут ачест лукру.

Департаментул пентру плугъріе о ынштіинцат пе управа земствей дин Кишинъу, къ пентру съминцурй де іарбъ пе анул 1914 а съ деіе 150 руб.

Примиря де оасте а тинерилор, каре сынт ла рынд ын Кишинъу се ынчепе ла 1 Октомбріе. Сынт кіемацй 796 де крештинй ши 722 де еврей.

Окырмуиря о оприт кумпъраря пыней, пе каре о адук оаменій де ла царъ, пе улициле Кишинъулуй. Пыня поате съ фіе вындутъ нумай ын анумите медянурй.

Редакторул журналулуй «Сельское Хозяйство», къруіа і-а фост порунчит съ типъряскъ къртичеле пентру господъріе, роагъ управа, ка къртичика деспре попушой съ фіе алкътуитъ де ыналцій спечіалиштй дин управъ.


Дескопериря монументулуй Ымпъратулуй Александру ынтый се креде а фи пе ла 15 Октомбріе с. а.

Лупта ку офтига.

Адунаря обштіей пентру лупта ку офтига о хотърыт, къ тоате парале кыте с-ор стрынже ын зіуа сербърій «флоричелей албе» дела 15 ши 16 Септембріе съ се деіе ла шпиталул че се дешкиде ла 20 Септембріе пентру болнавій де ачястъ боалъ.

Требуеск служиторй ла трамваюл електрик.

Пентру трамваюл (конка) електрик ын Кишинъу требуіеск вр-о 300 де оаменй ку штіинцъ де карте, ши пентру аста аичй с-о дешкис курсурй, ла кари се ынвацъ віиторій службашй; дар пынъ аку умблъ ла курсуриле нумай 25 де оаменй

Пентру холеръ.

Ын зіуа де 4 Септембріе ын каса д-луй Губернатор о фост о адунаре маре, ла каре о луат парте ла вр-о 40 де персоане— докторй, начальничй ш.а. ши аичй с-о фъкут хотърыре пентру мъсуриле, кари требуіеск луате ынпотрива холерей.

Пентру зестре.

О товъръшіе дин Бълцй чере ка съ и се деіе воіе съ дешкидъ о банкъ, пентру дат зестре фетелор кари се късътореск.Холера.

Холера о трекут ын цинутул Херсонулуй. Ын кытева локурй дяку сынт ловицй де ачястъ боалъ. Се адунъ грабник дофторйі ши комисіиле санитаре.

Пентру а веде че мъсурй требуе луате ынпотрива холерей есте тримис ла Прут дофторул чел май маре А. А. Десятов.

Гласул Басарабией, 1913. № 22.