You are here

Ce scrieau ziare moldovenești acum o sută de ani? - 07.07.13

Oleg Grom's picture

7 Iulie 1913Din Chișinău.

La sfârșitul lui August ori la începutu lui Septembrie a. c. comitetul pentru plugărie gândește să adune în Chișinău înputerniciții dela 13 comiteturi pentru vierit din guberniile Basarabiei, Podoliscaia și Hersonscaia, pentru nevoile podgorenilor (vierilor).

Se spune, că boerul din ț. Orheiului F.S. Uvaliev jertfește spre pomenirea răposatului fiiului său (care o pățit primejdia cu automobilul) 35 de mii de ruble în folosul ghimnaziei de băieți care se deschide în Orhei.

Zburătorii din  Odesa Hioni și Avdeev n-au zburat în Chișinău, fiind cî n-o fost medean slobod pentru asta.

Obștia acționeră «Sindicatul London-S.-Peterburg» o făcut cunoscut primariului orașului Chișinău Iu. I. Levinschii, că ea vrea să iee asupra ei realizarea împrumutului, pe care-l face târgul ș.a.


 

Din Basarabia.

După cum înștiințează pe «gubernscoe prisutstvie» ispravnicii din Orghei și Akerman, Nistru vărsând, o stricat sămănături, vii, grădini și livezi de foarte mulți bani. Numai în ținutul Orgheiului o adus păgubire de 40.900 de ruble.

În Tuzla s-o otrăvit fata Paraschevia Bonat.

În s. Tarasoun, ț. Hotin, s-o înnecat într-o fântână Anna Carpan, care era smintită din minte.

Din volostea Lopușnei s-o primit știre, că în ținutu volostei aceștia s-au ivit foarte mulți guzgani, cari de tot au stricat vr-o 160 de des. de sămănătură.

În s. Balcouț fata mare Maria Popov născând un copil l-o ucis. Ea este arestată.

În s. Dimitrovca, în casa săteanului G. Gavrilița, în vremea petrecerei, acesta o fost ucis nu se știe de cine.

În Criuleni un orb de 70 de ani o fost ucis de acel care-l purta, și care s-o ascuns.

În s. Mândrești, scăldându-se în iaz, s-o înnecat Ilie Furculiță.

În Pârlița s-o înnecat Dimitrii Mojilă.

În Chișcăreni s-o înnecat Nicolai Roșca.

În Coroica pe Chiriac Condroman l-o prins un cal și l-o ucis.

În s. Boldurești mai zilile trecute ocârmuirea o făcut revizie de bancă, unde s-o săsit bani de a băncei chelgunți și alte neorândueli. «Predsedateli pravlenia», care s-a și «scetovod» V. Iarovoi tro împușcat. Cassirul G. Iachimovschii s-o ascuns.

Varsarea Prutului.

Ispravnicul din Chișinău o comunicat d-lui Gubernator, că apa în Prut s-o râdicat de 3 arșini. Dacă apa a prelungi a se mai adaoge încă apoi Prutu degrabă are să versă. Sînt luate măsuri împotriva primejdiilor.

Vărsarea Nistrului.

Nistru, care vărsând o adus până acu, multe nevoi, încă se mai gătește să verse.

D-l Gubernator o primit dela ministerul trebilor din lăuntru înștiințare, în anul 1915 are să se scrie tot norodul din țara Rusască (vsenarodnaia perepisi).

Starea sămănăturilor.

După știrile primite, sămănăturile de toamnă sînt bune. Îndeobște, roadă este mai sus de mijloc, dacă n-or amesteca nevoile.


 

Vălenii de Munte.

Din pricina războiului din Balcani - cursurile de vară (despre care am vorbit în № 11) de la Vălenii de Munte, ț. Prahovei în România, nu se vor mai face vara aceasta.

Glasul Basarabiei, 1913. № 13.