You are here

Ce scrieau ziare moldovenești acum o sută de ani? - 23.06.13

Oleg Grom's picture

23 Iunie 1913Din Chișinău.

În Chișinău sâlesc cu lucrul la drumul pentru tramvai («concă» electrică). Lucru va fi sfârșit nu mai târziu de luna lui Avgust. Vagoanele tramvaiului sînt diacu trimise pe drumul de fier și degrabă vor sosi în Chișinău.

D-l Gubernator degrabă are să plece la revizie  în țin. Akermanului.

Firma Vandșilid și Langhelott o înștiințat pe «gorodscaia uprava», că proectu pentru canalizația în t. Chișinău îv fi gata pe la 15 Iunie.

Paza sanitară zilele trecute o luat pentru analiză «cvas» de prin dughenile din târg și tot s-o găsit făcut cu saharin (care otrăvește organizmul, trupul omului). Zilele estea comissia sanitară are să controleze (cerceteze) fabricile de «cvas».Din Basarabia.

Din mai multe părți ale Basarabiei se primesc știri despre nevoile, ce le-o adus un vifor mare sara în ziua de 10 Iunie și noaptea, care o trecut pe alocurea cu ploae foarte mare și cu tunet, iar pe alte locuri o adus chiatră (gradină). Pe une-locuri apa o astupat cu mâl pe văi grădinile, plantațiile ș. a. Prin multe locuri viforul o rupt acoperișurile de pe case, o prăvălit copacii ș. a. Chiatra o stricat sămănăturile și viile.

În ținutul Izmailului o fost așa de mare chiatră, că nu numa o nimicit sămănăturile și viile, dar o sfărâmat acoperișurile de oaze la case ș-o spart podurile. Numai aici s-o făcut păgubire de vr-o jumătate de milion de ruble; sînt destunați vr-o 10 oameni, din care unia sînt uciși. Telegrafurile și telefonurile noaptea toată n-au lucrat și prin multe locuri o fost stricate.

D-l gubernator o trimis d-lui Ministru al treilor dinlăuntru cererea zemstvei lin Cagul, despre împumutarea cu 3000 de ruble pentru facerea ghimnaziei.

După cum am scris în numărul trecut al «Glasului Basarabiei», în Bender s-o găsit o comoară de aur. După cum se lămurește, banii găsiți sînt făcuți în urmă vre-o 1300 de ani. Ei sînt subțiri, cac hârtia cea de țigară; pe o parte este tipărit: «Rexiste Bucosit» și zugrăvit un om c-un baston, iar pe altă parte este tipărit: «Rea lusitane» și «Rex» și zugrăvită altă figură de om fără baston.

În s. Botnarești un oarecarele Bogdan o tras cu cuțitu în pântecele lui C. Dogariu și l-o spintecat. Dogariu în mari chinuri o murit. Ucigașu încă nu-i prins.


Învățătoriul: Petrov! Spune, ce deosebire este între fulger și lumina electrică?

Ucenicul, - Pentru fulger nu trebuie de plătit, dar pentru lumina electrică oamenii plătesc.Cursuri de vară.

Am primit la Redacție o scrisoare, prin care sîntem rugați a tipări în gazeta noastră, că cursurile de vară în târg. Vălenii-de-Munte, ținutul Prahovei din România, se încep în ziua de 1 Iulie a. c.

În toți ani la aceste cursuri se adună un număr mare de români nu numai din România și din alte țări.

Îmndemnem și pe moldovenii din Basarabia, să se ducă în număr cât de mare la aceste cursuri, unde vor avè  putința să asculte fără nici-o plată lecțiile, cuvânările, sfaturile celor mai buni profesori români, cari vor vorbi norodului adunat despre tot ce este oamenilor de trebuință să știe și de folos în viața lor.

Glasul Basarabiei, 1913. № 11.