You are here

Ce scrieau ziare moldovenești acum o sută de ani? - 14.04.13

14 Aprilie 1913


Din Chișinău.

În ziua de 4 Aprilie a. c. domnul Gubernator al Basarabiei, camergherul Curții Măriei Sale Împăratului, M. E. Ghilhen, a avut fericirea să fie primit de Măria Sa Împăratul.

Adunarea extraordinară a zemstvei pentru cercetarea dărilor de samă despre lucrările Casei de credit mic de la gubernscaia zemscaia uprava pe anul 1912, așijderea și despre judecarea altor chestiuni (voprosî), se va face, după cât se crede, pe la sfârșitul lunii Aprilie.

~ Anul acesta se vor deschide două puncte agronomice pe moșiile direcției monastârești: în s. Briceani, țânutu Sorocăi, și s. Ghijdieni, țânutu Bălțâlor. Pentru fiecare punct se vor da câte 15 desetini de pământ.

~ Pe la începutul lunii Mai sau începutul lui Iunie în Moscva se va prăznui iubileul de 300 ani, de când împărățește casa Romanovilor, — Fiindcă împuterniciții tuturor orașelor vor întâmpina pe Măriile Lor Împărătești cu pâne și sare, de acea, capul orașului Moscva a poftit pe cel al orașului Chișinău, să trimită chipul mărcii (gherbului) orașului Chișinău, pentru a fi [...] pe tabula pe care va fi pusă pânea și sarea.


Din scrisorile cătră Redacție.

Domnule Redactor!

Noi din satu Malo-Togatin, țân. Chișinăului, Ion C. Malai, Șt. Timofti, I. Temciuc, Petrea Pârlea și alții, aducim mulțămire domnului învățător di limba moldovinească din Chișinău, Grigore Constantinescu, care ni-o deschise drumu spre lumina științâi și norocu propășirii. Îți dorim din adâncu inimei, domnule Redactor, multă sanatate și putere pentru truda și folosu moldovenilor.

Sî trimăți—bine sî faceți. Cu multî mulțămire și cu plecăciune.


Din Basarabia.

Publicitate din gazeta Glasul Basarabiei, 1913În satul Redeni, în ziua de 2 Aprilie a. c. au fost găsiți morți: feldșerul Androsov, cu gâtul gălet cu briciul, și feldșerița Gorohova, după cum se vorbește, otrăvită de feldșer. Alții spun, că amândoi s-au ucis [...] mai dinnainte.—Pricina: dragostea.

Cassierul tovărășiei de împrumut și economie din Calaraș Brandes a furat din cassa obștiei 4000 ruble și a șters-o...

În satul Vali-Perjei s-a omorât pe sine un oarecare Gospodinov. După aceasta s-a zvonit, că sufletul lui rătăcește prin casă și caută loc de odihnă. Chiar și soția lui spunea, că este chemată de dânsul...

Țaranii superstițioși, lesneîncredătoi în tot feliul de minciuni, au dezgropat mormântul, l-au tăiet bucăți, l-au uns cu gaz și i-au dat foc... Apoi iarăși l-au îngropat în pământ.

Glasul Basarabiei, 1913. № 2. 14 Aprilie.