You are here

Ion Negrei

Ioan Pelivan: istoric al mișcarii de eliberare naționala din Basarabia

În economia lucrării un loc aparte ocupă amintirile lui Ioan Pelivan referitoare la evenimentele la care a participat nemijlocit precum și paginile de evocare a personalității sale la manifestările de omagiere cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani şi cu prilejul reînhumării osemintelor sale la cimitirul Cernica, la 4 aprilie 1976.

Protestele de la 1912 cu ocazia centenarului răpirii Basarabiei

La 16 mai 1912 se împlinea un veac de la ceea ce propaganda imperială țaristă numea „eliberarea Basarabiei de sub jugul turcesc și alăturarea ei la Rusia”. Această aniversare a readus în atenția opiniei publice din Rusia și România spinoasa problemă a Basarabiei, fiecare parte căutând să-și demonstreze drepturile istorice asupra teritoriului dintre Prut și Nistru, deocamdată prin tăișul cuvintelor.

O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Țării (1917-1918)

În volumul de față este reprodus textul original al lucrării care se păstrează la Arhiva Națională a Republicii Moldova (f. 727, inv. 2. d. 1),cu unele intervenții de ordin ortografic și stilistic, în vederea adaptării lui,pe cât posibil, la normele lingvistice actuale. Topica frazei a fost modificată în puține cazuri, fără însă a denatura sensul. De asemenea, s-au operat modificări și în ce privește ordinea capi-tolelor, ele fiind aranjate în concordanță cu succesiunea cronologică a evenimentelor istorice, reflectate în lucrare.