You are here

Gheorghe Negru

Gheorghe Negru

Gheorghe Negru

Gheorghe Negru, născut la 27 septembrie 1955, în satul Zimovskoe, raionul Pâşkino-Troiţk, regiunea Tomsk. Absolvent al Facultății de Istorie a Universității de Stat din Chișinău (1981) Doctor în științe istorice (1998). Cercetător științific superior la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, șef al Catedrei Științe socio-umanistice a Academiei de Transporturi, Informatica și Comunicații. Autor al unor studii consacrate istoriografiei românești moderne, istoriei Basarabiei și R.S.S. Moldovenești, inclusiv a monografiei „Politica etnolingvistică în R.S.S. Moldovenească“.

Ioan Pelivan: istoric al mișcarii de eliberare naționala din Basarabia

În economia lucrării un loc aparte ocupă amintirile lui Ioan Pelivan referitoare la evenimentele la care a participat nemijlocit precum și paginile de evocare a personalității sale la manifestările de omagiere cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani şi cu prilejul reînhumării osemintelor sale la cimitirul Cernica, la 4 aprilie 1976.

România modernă și politica națională a Imperiului Rus în Basarabia

În perioada 1859-1862, autoritățile imperiale rusești, alături de Franța și de alte puteri europene, nu s-a opus unirii politice a Moldovei și Țârii Românești, însă, reformele realizate de principele Alexandru Ioan Cuza au scos la iveală orientarea pro-occidentală, în special filofranceză, a politicii externe a României. Noul stat român era conceput drept un '"stimulent natural" pentru dezvoltarea conștiinței naționale și pentru consolidarea tendințelor antițariste ale românilor din Basarabia.

Țarismul și mișcarea națională a românilor din Basarabia

The work „Tsarism and the Romanian National Movement in Basarabia" by Gheorghe Negru, is written on the basis of new documents found in archives of Chişinău, Moscow, Sankt-Petersburg and Bucharest. It deals with events related to Romanian culture in Basarabia and its struggle to survive, the situation of Basarabian schools, tsarist government's actions to isolate Basarabia from Romania, Romanian national consciense and national movement in Basarabia.

Gheorghe Negru underlines two periods of Russian ethnic policy in Basarabia: after the annexation in 1812 until the 1850, when Russia applied a relativly flexible ethnic policy, and later, when this policy became very restraining. The strategy of step by step russification was replaced by strategy of forceful, accelerated russificaton.

Similarly to the European national movement peoridization, the development of the Romanian national movement in Basarabia shows three phases. The first, after 1812 until the end of the 19th century, was generally of „cultural and literary" character, aimed to preserve their ethnic identity. The second, 1905–1916, when the Romanians were more active from the political point of view, organizing nationalistic" groups to work for the accomplishment of the „naţional ideal". The third, 1917–1918, when the ideas and plans of the Moldavian Party gained massive support.

Ziarul "Basarabia": informații inedite

Documentele noi depistate în fondul departamentului pentru cenzură (denumirea oficială - „Direcția centrală pentru problemele presei ) a Aihivei Istorice de Stat a Rusiei din Sankt-Petersbuig scot la iveală tentativele unor fruntași basarabem de a publica ziarul „Basarabia' încă din 1903, în condițiile binecunos­cutei reacțiuni țariste. De fapt, ideea edităm la Chișmău a unui ziar în limba română, care să reflecte problemele dezvoltăm național-culturale și sociale a popu­lației locale, nu era nouă Ea a existat începând, cel puțin, cu anii '40 ai secolului al XIX-lea, când i-а făcut puma încercare în Basarabia de a scoate un ziar, cu un titlu foarte sugestiv, ,Românul".