You are here

Universul

Istoria românilor. Basarabia și Transnistria (1812-1993)

Manualul a fost alcătuit pe baza programei în vigoare de studiere a Istoriei Românilor, aprobată de Ministerul învăţământului al Republicii Moldova.