You are here

Editura Universității Alexandru Ioan Cuza

Rapoarte diplomatice ruse din România (1888–1898)

Volumul cuprinde rapoarte ale diplomaților ruși din România, din perioada 1888-1898, în original în limbile rusă și franceză și în traducere în limba română, păstrate în fondurile Arhivei de Politică Externă a Imperiului Rus de la Moscova. Documentele, comentate și adnotate, conțin informații deosebit de importante pentru istoria României și relațiile internaționale la sfârșitul secolului XIX.

В сборнике представлены донесения российских дипломатических представителей в Румынии в период с 1888 по 1898 гг. на языках оригинала (русский и французский) и в переводе на румынский языку, хранящиеся в фондах Архива внешней политики Российской империи в Москве. Документы содержат важные сведения по истории Румынии и международным отношениям в конце XIX в. Документы снабжены примечаниями и комментариями.