You are here

Din ziare basarabene - 26.01.1914

26 Ianuarie 1914


 

Școli nouă.

Din toate părțile ne vin știri îmbucurătoare, că e deschid școli tot mai multe prin satele Basarabiei, mai ales din țânuturile Chișinăului și al Sorocei.

Dacă am mai primim și vestea, că în școlile din satele, unde școlarii sunt moldoveni se învață carte pe limba moldovenească, apoi halal de noi, vom putea să ne hiritisim «cu limba moldovenească»... Acu însă, după cum ne spun mulți, «treburile merg tot așa ca și mai înnainte», atât în școală, cât și în biserică». Prost de tot. Unde-s moldovenii! Vorbiți, fraților, scriți și învățați norodul în limba înțeleasă de dânsul, căci numai așa se va putea birui întunericul.

Măria Sa Împăratul în Chișinău.

În ziua de 16 mai a.c. se va sfinți în Chișinău monumentul Împăratului Alexandru I, care va fi așezat pe ulița Alexandrovscaia cu fața spre soborul cafedral.

Monumentul va avea în față pe Rossia îmbrățoșând Basarabia, amândouă făcute în chipul a două femei îmbrăcate în costiume naționale: Rossia, ca mai bătrână, cu capul acoperit, iar Basarabia este cu capul descoperit, cu coada pe spate, închipuind o fată tânără moldovancă.

Și pentru a se da acestei zile un chip și mai măreț, o fost alcătuită o deputație, care se va duce în Peterburg să roage pe Măria Sa Împăratul să binevoiască a ne ferici cu venirea Sa în Chișinău în ziua sfințirii acestui monument, care va fi înălțat în amintirea trecerii Basarabiei sub stăpânirea Rossiei în 1812, Mai 16.

Deputații aleși sunt: Î. P. S S. arhiepiscopul Serafim, d-l gubernator M. E. Ghildhen, d-nii A. Leonard, A. Crupenschii, primariul orașului Iu. I. Levinschii și protoiereul N. V. Lașcov.

D-l Venizelos în Chișinău.

Vineri dimineață o sosit în Chișinău prim-ministrul Greciei d-l Venizelos, care o fost întimpinat de colonia grecească în frunte cu arhimandritul bisericii grecești. Între altele, d-l Venizelos o spus că este foarte mulțămit de primirea ce i s-o făcut în Peterburg, apoi o mai spus că pentru capitala Basarabiei gara (voxalul) îi prea mică și... urâtă.

Și are dreptate.

După 25 de minute o plecat spre Iași prin Ungheni, iar din Iași spre București, în care va sta câteva zile pentru treburi diplomatice.

Din dragoste.

Joi sara s-o împușcat pe ulița Sinadinovscaia ghimnazistul Vl. Velitișcev, de 17 ani, din pricină că o prietenă a lui se mărită după altul.

Tramvaiul electric.

Pe ulița Alexandrovscaia o început să umble tramvaiul electric, așa că Chișinăul o capatat cu totul altă față.

O făcut și pocin... căci mai alaltaeri o dat peste o căruță, calul cărea o fost strașnic lovit, că după o jumătate de ceas s-o putut scula de jos. Un geam dela tramvai o fost sfarmat bucățele.

Ulițile în Chișinău.

Vremea fiind călduroasă, omătul se topește, iar ulițile mai toate sunt pline de apă și glod, așa că cu greu le poți trece chiar ziua.

Numire.

D-l Vițe-Gubernator al Basarabiei A. N. Iugan este numit gubernator al Ircutscului.

Frați Moldoveni!

Astăzi Duminică 26 Ianuarie în zala Casei Eparhiale din Chișinău vor fi cetite câteva voroave numai pe limba moldovenească de protoiereul C. Popovici, preutul Macarie Ungul și preutul Ioan Bivol.

Va cânta pe limba moldovenească horul bisericii Înnălțirea Domnului, cârmuit de cântărețul bisericesc Gheorghie Godoroja, care va cânta și sângur.

Întrarea în zala fără plată și fără bilete.

Începutul la 2 ceasuri după amiază.

Noi întâmplător am aflat despre aceste voroave, cetind afișele dela Casa Eparhială ieri dimineață, când gazeta era deamu în mașină.

Glasul Basarabiei, 1914. № 4 (40).