You are here

Ce scrieau ziare moldovenești acum o sută de ani? - 14.07.13

14 Iulie 1913Din Basarabia.

În ținutul Akermanului până acu chiatra o stricat ș-o nimicit 3245 de des. de sămănături și 500 de des. vie și livadă, aducând pagube de vr-o 400 de mii de ruble.

În ținutu Izmailului chiatra o stricat: în comuna Colibaș 40 de des. de sămănături, aducând pagubă de 1600 de rub.; în s. Concear - o nimicit 220 de des. ș-o stricat 380 de des. de felurite sămănături și 20 de des. de harbuzărie ș. a., făcând pagubă de 16,250 de rub.; pe moșia comunei Tabac chiatra o stricat 796 de des. de 20,470 rub.

Din ținutul Bălților se primește știri, că ploile mari cu chiatră și vifor nu continesc. O mulțime de grădini, plantații ș. a. sunt mâlite, sămănăturile rupte și luate de apă. Viforul rupe acoperișurile de pe case, dărâmă copacii tineri și povinește pânile. Sute de deseatini sînt bătute de chiatră. Sînt oamenii omorâți.

După știrile primite din volostea Ialovenilor, din pricina săcetei sămănăturile în volostea asta sînt proaste.

Apa în râul Bâc și lacul Gura Bâcului până la atâta s-o râdicat, că între stanțiile Benderî și Buliboaca o acoperit drumul de fier, casele și ogoarele pe lângă drum, pe o lunjime de vr-o câteva vârste.

Din mai multe părți ale Basarabiei se primesc știri despre vifore, chiatră și ploi vhrsătoare, cari nu mai încetează.

Sărăcia la ușă, dar la «monopolie» tot se grămădesc aceia, cari mâne-poimâne vor striga că n-au ce mânca!..S. Valea-Perji-Moldovinesc.

Mărgând pisariu pi ulițî cu «vilasipedu» pi lângă Arsenii Elița, o ișât înnainte Nicolai Bragariu și zvârlind c'on comag întri schițâli velosipedului, îndatî, s'o sfarmat schițâli și pisariu o căzut la pământ cu mari dureri, și pisariu l-o dat și Bragariu în sud pi 30 rub.

Eu gazeta Dumnelorvoastri «Glasul Basarabiei» o cetesc pi la tot cârdișoru di oameni și tari sî'nteresazî, mulți au ohotî di vâpisuit (au dorințî să se înscrie).

În Valea-Perjî-Mold. și Valea-Perjî-Bolgarscaia s'o dișchis cu ajutorul Domnului Seliscohozeaistvennoe obșcestvo (obștia de gospodărie sătească).

În Chiriutarea are să fie seliscohozeaistvennaia vâstavca (expoziție de gospodărie sătească) la 14 Septemvrie.

T. S. Сebanu.

Glasul Basarabiei, 1913. № 14.