You are here

Andrei Cușco

Rapoarte diplomatice ruse din România (1888–1898)

Volumul cuprinde rapoarte ale diplomaților ruși din România, din perioada 1888-1898, în original în limbile rusă și franceză și în traducere în limba română, păstrate în fondurile Arhivei de Politică Externă a Imperiului Rus de la Moscova. Documentele, comentate și adnotate, conțin informații deosebit de importante pentru istoria României și relațiile internaționale la sfârșitul secolului XIX.

В сборнике представлены донесения российских дипломатических представителей в Румынии в период с 1888 по 1898 гг. на языках оригинала (русский и французский) и в переводе на румынский языку, хранящиеся в фондах Архива внешней политики Российской империи в Москве. Документы содержат важные сведения по истории Румынии и международным отношениям в конце XIX в. Документы снабжены примечаниями и комментариями.

Identitatea națională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul XIX

În tratarea problemei cercetate ne vom opri în special asupra caracterului romanic al basarabenilor și raporturilor lor cu românii. Se impune delimitarea a două aspecte temporale în care autorii ruși se referă la caracterul romanic al autohtonilor: aspectul istoric (se tratează în principal originea românilor și evoluția lor istorică) și aspectul contemporan (caracteristicile autohtonilor, care ar confirma originea lor (daco-) romană sau comunitatea lor prezentă cu locuitorii Principatelor).