Modern and Contemporary Romania

History of Romania in Modern and Contemporary epoch.

Capcanele istoriei

De mai bine de douăzeci de ani, istorici de toate vârstele şi coloraturile sunt dominaţi de obsesia comportamentului public al intelectualilor români în secolul XX. S-a scris mult, mai ales de la înălţimea prezidiului unui complet de judecată morală, adesea fără a se putea administra toate probele unui dosar încâlcit, dar şi fără înţelegerea deplină a naturii umane. Dacă nu sunt consideraţi de-a dreptul factori cauzali în istorie, intelectualii sunt cel puţin datori cu atitudini exemplare. Însă atunci când, între 1930 şi 1950, membrii elitei intelectuale, odată cu societatea, trec prin mai multe schimbări de regim, adevărata miză a discuţiei este omenescul, cu toate nuanţele sale. Era nevoie, după un lung şir de tentative intransigente, dar neizbutite, de judecata fină a unui istoric precum Lucian Boia care să pondereze şi iacobinismul, şi îngăduinţa faţă de cei care, în numai două decenii, din cauza amalgamului de idei abstracte şi de orgolii personale, cad în capcanele istoriei.

Spoiler: Highlight to view
Introducere

   120 de personaje
   I. Ofensiva tinerilor
   II. Naționaliști și democrați, evrei și antisemiți
   III. Profesori și academicieni
   IV. Regele
   V. Legionarii
   VI. Regimul Antonescu și războiul
   VII. De la o dictatură la alta... cu puțină democrație
   VIII. Comunismul: momentul 1950
   Încheiere

Indice de nume

Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии

Авторы и составители настоящего сборника стремились представить историю Бессарабии и связанные с нею российско-румынские отношения под иным углом, опираясь строго и исключительно на документы. Социально-партийный аспект сознательно исключен; мы рассматриваем тот или иной поворот в судьбах Бессарабии с точки зрения его международно-правового значения. Советская литература в публикации не используется...

Istoria Românilor în secolul XX: (1918-1948)

Secolul al XX-lea are cea mai bogată istorie din întreaga existența a omenirii, în acest secol s-au înregistrat două războaie mondiale, au dispărut câteva imperii și au apărut mai multe state naționale, viața oamenilor s-a schimbat, știința și tehnica au revoluționat toate domeniile existenței sociale. România a parcurs o evoluție semnificativă: în 1918 s-a realizat statul național unitar (România Mare), în 1940 s-a produs o prăbușire teritorială, ameliorată, parțial, în 1945. De la votul cenzitar (pe colegii) s-a trecut la cel universal; regimul democratic a sucombat după 20 de ani, când s-a instaurat un regim de autoritate monarhică, urmat de altele, de esență totalitară.

Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV - начало XIX в.

В книгу включены в дополненном и переработанном виде работы автора, написанные и опубликованные в разные годы по проблемам внешнеполитической истории Валахии и Молдавии широкого хронологического периода, с конца XIV до начала XIX в. Работы расположены в порядке хронологии рассматриваемых в них событий и фактов истории княжеств.

National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania

The current transformation of many Eastern European societies is impossible to understand without comprehending the intellectual struggles surrounding nationalism in the region. Anthropologist Katherine Verdery shows how the example of Romania suggests that current ethnic tensions come not from a resurrection of pre-Communist Nationalism but from the strengthening of national ideologies under Communist Party rule. The current transformation of many Eastern European societies is impossible to understand without comprehending the intellectual struggles surrounding nationalism in the region. Anthropologist Katherine Verdery shows how the example of Romania suggests that current ethnic tensions come not from a resurrection of pre-Communist Nationalism but from the strengthening of national ideologies under Communist Party rule.

Петру Гроза

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широкого образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию "Фронт земледельцев". В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство. Петру Гроза был большим другом Советского Союза.

Румыния в годы первой мировой войны

Автор анализирует внешнеполитические планы румынских правящих кругов, показывает «двойную игру» правительства И. Брэтиану накануне вступления Румынии в войну. В книге прослежено обострение классовых противоречий и развитие революционного движения в этот период. Используя новые румынские и советские материалы, автор показывает огромное влияние Октябрьской революции на соседнюю Румынию.

Spoiler: Highlight to view

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МЕЖДУ ДВУМЯ ЛАГЕРЯМИ

Глава первая
Страна исторических контрастов

Глава вторая
Июльский кризис 1914 г. и Румыния
Планы и расчеты правителей
Коронный совет в Синае
Первые антивоенные выступления пролетариата

Глава третья
Олигархия и война
Споры о том, когда и к кому примкнуть
Спекулятивная лихорадка во внешней торговле

Глава четвертая
Трудящиеся и война
Обострение нужды и лишений народных масс
Румынское рабочее движение и вопросы войны,
мира и революции

Глава пятая
Дипломатический торг Иоиела Брэтиаиу с Аитантой
Русско румынская конвенция (18 сентября—1 октября 1914 г.)
Конец 1914 и 1915 год
Решающий 1916 год

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В ОГНЕ ВОЙНЫ

Глава шестая
Кампания 1916—1917 гг.

Глава седьмая
Февральская революция 1917 года в России и Румыния
Разруха, эпидемии и голод
Румынский фронт, февраль —октябрь 1917 г.
Классовая борьба в неоккупированной Румынии
На пути к ленинизму
В оккупированной зоне

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РУМЫНИЯ

Глава восьмая
Первые отклики
Румынский фронт после Октябрьской революции
Развертывание массового движения в Румынии

Глава девятая
Румынские интернационалисты в Одессе и в Москве

Глава десятая
Маневры румынской олигархии
Бухарестский мир
Кризис верхов

Глава одиннадцатая
Классовые бои накануне окончания мировой воины


Заключение
Источники и литература
Указатель имен

Pages