Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Basarabia română: antologie

Original pdf se pate fi găsit pe dacoromaniaca.ro

Spoiler: Highlight to view
  • Mihai Eminescu: Basarabia; Tendinţe de cucerire
  • Nicolae Iorga: Pagini despre Basarabia
  • C. U. Clark: Basarabia
  • William Howell: Basarabia 1918
  • M. N. Schina: Basarabia. Ianuarie 1918 - iunie 1919
  • Onisifor Ghibu: De la Basarabia rusească la Basarabia românească
  • Th. Holban: Numărul bulgarilor din Basarabia; Din viaţa bulgarilor Basarabeni
  • Mihai Ceachir: Obiceiurile religoase ale găgăuzilor
  • Ion Nistor: Drepturile noastre asupra Hotinulul

Молдавский великоросс. Бессарабский феномен в Государственной Думе Российской Империи

Посвящается 150 летнему юбилею со дня рождения Гулькина Дионисия Петровича, депутата Государственной Думы третьего созыва Российской Империи от крестьян Бессарабской губернии. Народному трибуну Защитнику молдаван, инородцев, иноверцев ивсех угнетенных, в высшем законодательном собрании Российской империи.

Pages