Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Местные законы Бессарабии

Полный систематический сборник местных бессарабских законов Арменопула, Донича, Соборной Грамоты Маврокордато и ручной книги о бракахъ, с познейшими узаконениями и разъяснениями Гражд. Кас. Департамента, Общ. Собр. и Соедин. Присутствия Д-тов Правит. Сената и по сборникам Р. Кохманского и М.П. Шимановского, с алфавитным предметным указателем.

Бессарабия и бессарабский вопрос

Интересный образец советской агитационной литературы по «бессарабскому вопросу» 20-х гг. XX века.

«Лучшие люди» Бессарабии

Книга посвящена кампании по выборам в Государственную Думу Российской Империи 1913 г. в Бессарабии. Представляет собой компромат на кандидатов от бессарабской «партии центра», руководимой кланом Крупенских. Автор - Иван Иванович Дудниченко (1887-после 1920), активный деятель право-монархического движения в Бессарабии, член Президиума Монархического Движения. Книга вышла под ред. N.N. (предположительно, публицист Николай Николаевич Дурново).

Бессарабия в составе Российской империи

Бессарабия занимает особое место в ряду российских окраин. Будучи последним территориальным приращением империи Романовых на юго-западе, Бессарабская область (впоследствии губерния) совмещала в себе типологические черты западных окраин и Новороссии. Комплексное взаимодействие имперского центра с местными элитами сочеталось в ней с политикой колонизации, во многом определившей этнический состав современной Республики Молдова. История Бессарабии в первой половине XIX столетия наглядно иллюстрирует механизм интеграции новоприобретенной территории в ментальное, политическое и социальное пространство Российской империи...

Presa și cenzura în Basarabia. Documentar (Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)

”Problematica presei și a cenzurii a fost rareori abordată de comunitatea savantă, deși ea expică indubitabil că una dintre strategiile tiraniilor (mai vechi ori mai noi) a fost privarea de repere, adică suprimarea posibilității de a te compara cu manifestări din alte spații culturale(necontrolate ideologic, militar, politic etc.).

Studiul ”Presa și cenzura în Basarabia” este o contribuție științifică originală, ce presupune valorificarea unui prețios și voluminos corpus de documente - de altfel, cartea are ca subtitlu mențiunea ”Din dosarele secrete ale arhivelor guberniale din Chișinău”. Autoarea are un prestigiu probat prin operele publicate anterior, dar și prin participarea la reuniunile științifice naționale și internaționale.

Volumul publicat promite (a se vedea succesiunea de informații oferite) alte volume, în care propaganda va fi prezentată cu mijloace științifice. În acest mod se încheie triunghiul regimurilor ileitime - canzură, propagandă, presă.

Pages