Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Бессарабия и бессарабский вопрос

Интересный образец советской агитационной литературы по «бессарабскому вопросу» 20-х гг. XX века.

«Лучшие люди» Бессарабии

Книга посвящена кампании по выборам в Государственную Думу Российской Империи 1913 г. в Бессарабии. Представляет собой компромат на кандидатов от бессарабской «партии центра», руководимой кланом Крупенских. Автор - Иван Иванович Дудниченко (1887-после 1920), активный деятель право-монархического движения в Бессарабии, член Президиума Монархического Движения. Книга вышла под ред. N.N. (предположительно, публицист Николай Николаевич Дурново).

Бессарабия в составе Российской империи

Бессарабия занимает особое место в ряду российских окраин. Будучи последним территориальным приращением империи Романовых на юго-западе, Бессарабская область (впоследствии губерния) совмещала в себе типологические черты западных окраин и Новороссии. Комплексное взаимодействие имперского центра с местными элитами сочеталось в ней с политикой колонизации, во многом определившей этнический состав современной Республики Молдова. История Бессарабии в первой половине XIX столетия наглядно иллюстрирует механизм интеграции новоприобретенной территории в ментальное, политическое и социальное пространство Российской империи...

Presa și cenzura în Basarabia. Documentar (Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)

”Problematica presei și a cenzurii a fost rareori abordată de comunitatea savantă, deși ea expică indubitabil că una dintre strategiile tiraniilor (mai vechi ori mai noi) a fost privarea de repere, adică suprimarea posibilității de a te compara cu manifestări din alte spații culturale(necontrolate ideologic, militar, politic etc.).

Studiul ”Presa și cenzura în Basarabia” este o contribuție științifică originală, ce presupune valorificarea unui prețios și voluminos corpus de documente - de altfel, cartea are ca subtitlu mențiunea ”Din dosarele secrete ale arhivelor guberniale din Chișinău”. Autoarea are un prestigiu probat prin operele publicate anterior, dar și prin participarea la reuniunile științifice naționale și internaționale.

Volumul publicat promite (a se vedea succesiunea de informații oferite) alte volume, în care propaganda va fi prezentată cu mijloace științifice. În acest mod se încheie triunghiul regimurilor ileitime - canzură, propagandă, presă.

The Political Status of Bessarabia

Spoiler: Highlight to view
INTRODUCTION
PREFACE
CHAPTER I: THE QUESTION
CHAPTER II: THE EARLY HISTORY OF THE ROUMANIANS
CHAPTER III: THE FOUNDATION OF THE ROUMANIAN PRINCIPALITIES
CHAPTER IV: THE EARLY HISTORY OF BESSARABIA
CHAPTER V: THE EASTERN QUESTION
    A. Commercial Rivalry Between Turkey and Russia; Russo-Turkish Wars
    B. The Annexation of Bessarabia by Russia
CHAPTER VI: BESSARABIA UNDER RUSSIAN SOVEREIGNTY
    A. The Population
    B. The Administration
    G The Church
    D. Education
    E. The Effects of the Russian Revolution of 1905-06
CHAPTER VII: THE REVOLUTION OF 1917 AND THE FORMATION OF THE AUTONOMOUS BESSARABIAN REPUBLIC
CHAPTER VIII: THE INDEPENDENT BESSARABIAN REPUBLIC; ITS UNION WITH ROUMANIA
CHAPTER IX: ROUMANIAN BESSARABIA
CHAPTER X: DIPLOMATIC NEGOTIATIONS RELATING TO BESSARABIA AFTER HER UNION WITH ROUMANIA
CHAPTER XI: BESSARABIA TODAY
APPENDIX
BIBLIOGRAPHY
INDEX

Pages