Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Ziarul "Basarabia"

Basarabia (Басарабiя) — gazeta național–democratică, prima gazetă basarabeană în limba română (moldovenească) / red.–ed.: avocat Em. Gavriliţa. – 1906, mai, 24 – 1907, martie, 11. Bisăptămânal.

S–a editat din iniţiativa profesorului C. Stere. S–a tipărit cu litere ruseşti, iar titlul – cu litere latine.

Бессарабия. Историческое описание

Сборник, содержащий в себе описание исторических судеб Бессарабской губернии, составляет последнее звено в ряду изданий, предпринятых, с Высочайшего соизволения, действительным тайным советником Помпеем Николаевичем Батюшковым.

Scrisori din Basarabia. Vol II. 1884-1890

Volumul 2 al acestei ediţii, proiectate în două volume, continuă seria de corespondenţe semnate Basarab (sau B.*), expediate din Chişinău şi apărute în anii 1884-1890 în Telegraful apoi în Telegraful român.

Scrisori din Basarabia. Vol I. 1880-1883

Volumul I al acestei ediţii, proiectată în două volume, cuprinde prima parte dintr-o serie mai largă de corespondenţe — cea dintre anii 1880-1883 — expediate din Chişinău şi apărute în gazeta liberală bucureşteană Telegraful cu semnătura BASARAB.

Pages