Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Moldovenii: România, Rusia și politica culturală

Între România și Rusia, drama moldovenilor din republica pruto-nistreană, examinată acum cu precădere sub unghiul politicii culturale,continuă să se consume. Tema identității, cu avatarurile ei mai vechi sau mai noi, l-a pasionat mereu pe autor, iar demersul făcut acum constituie, neîndoielnic, un efort considerabil pe linia înțelegerii cît mai depline a problemei...

Cartea pe care Charles King ne-o dă acum, în versiune românească, zugrăvește un tablou etnocultural foarte dinamic, sinuos și schimbător, unul fără analogii clare în spațiul ex-sovietic. Ea pune pe gînduri și îndeamnă la aprofundarea unei teme care, prin ea însăși, se anunță inepuizabilă. Se cuvine a-i fi recunoscători distinsului istoric pentru stăruința cu care a studiat-o și pentru larga comprehensiune a interpretării. Istoricii nu sînt singurii săi beneficiari. Problematica identității pasionează acum un public destul de larg și este de presupus că nu-și va epuiza prea curînd resursele cognitive.

Первый Архипастырь: жизнь и дела митрополита Гавриила Бэнулеску Бодони

Книга А.А. Филипенко раскрывает перед читателем страницы жизни выдающегося церковного деятеля митрополита Гавриила Бэнулеску Бодони (1747 1821 гг.). Митрополит Гавриил возглавлял Екатеринославскую и Киевскую епархии, Молдо влахийский экзархат, Кишиневскую епархию. Он известен, прежде всего,своей реформаторской деятельностью в Бессарабии и княжествах Молдавия и Валахия. С его именем связана закладка первых храмов Одессы, в том числе, знаменитого Спасо Преображенского собора. Митрополит Гавриил прожил бурную и насыщенную жизнь, являлся непосредственным участником переломных событий в истории Украины и Молдовы. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Pages