Mihai I

Book title: 
Istoria românilor în timpul celor patru regi. Vol. IV. Mihai I

Authors:

Abstract: 

Regele Mihai și-a legat numele de actul de la 23 august 1944, prin care conducătorul statului, mareșalul Antonescu, a fost destituit și arestat; România a încetat ostilitățile împotriva Națiunilor Unite și a revenit la un regim democratic Acest act, sprijinit de principalele partide politice — Partidul Național-Țărănesc, Partidul National-Liberal, Partidul Social-Democrat și Partidul Comunist — a fost primit cu satisfacție de populația țării, care a sperat că România a ieșit din război și a obținut „pacea". După 23 august 1944, regele Mihai nu și-a putut exercita, pe deplin, prerogativele constituționale, deoarece România — potrivit înțelegerilor dintre Marile Puteri, care alcătuiau Coaliția Națiunilor Unite — a intrat în sfera de influență (dominație) a Uniunii Sovietice. Inițial, monarhul a încercat să se opună acțiunilor vizând preluarea puterii de către Partidul Comunist Român, ajungând până la „greva regală" declanșată în august 1945. Apoi, dându-și seama că orice împotrivire era sortită eșecului, a ratificat toate actele emise de guvernul Groza și de Parlamentul ales în noiembrie 1946. Regele a devenit tot mai izolat, iar România rămăsese singura țară din centrul și sud-estul Europei cu regim monarhic; în acest context, la 30 decembrie 1947, Mihai I a fost nevoit să abdice.

Spoiler: Highlight to view
Capitolul I
O perioadă dificilă pentru instituția monarhică
  1. „Coroana nu are dreptul să se amestece în conducerea statului“
  2. Acutizarea divergențelor dintre conducătorul statului și rege
  3. Acțiuni vizând scoaterea României din război

Capitolul II
23 August 1944 — cel mai important act istoric înfăptuit de regele Mihai
  1. Preliminariile actului de la 23 August 1944
  2. „Națiunile Unite ne-au garantat independența țării și neamestecul în treburile interne“
  3. Între speranțe și realitate

Capitolul III
„Coroana contra secera și ciocanul”
  1. „Greva regală“
  2. O coabitare tot mai dificilă
  3. Abdicarea regelui Mihai

Epilog.
Avatarurile unui fost suveran
Câteva concluzii finale
Indice
City: 
București
Year: 
2004
ISBN: 
973-45-0447-X
Pages: 
245
Reference: 
Scurtu I. Mihai I. Buc.: Editura Enciclopedică, 2004. (Istoria românilor în timpul celor patru regi. Vol. IV. Mihai I)

Download:

Rate: 
0
No votes yet