Ferdinand I

Book title: 
Istoria românilor în timpul celor patru regi. Vol. II. Ferdinand I

Authors:

Abstract: 

În cuvântul său, adresat poporului român, Ion I.C. Brătianu spunea: „Primul rege al României Mari a murit. O boală cumplită a întrerupt prematur această domnie glorioasă care a îndeplinit visul de secole al poporului nostru. Românii nu vor putea uita niciodată că regele Ferdinand s-a sacrificat pentru binele țării. De neclintit în convingerile sale și în hotărârile sale în timpul războiului, bun și înțelept pe timp de pace, Ferdinand I va rămâne pentru totdeauna regele care s-a identificat cu poporul său și care a înfăptuit marile reforme care au adus statului dreptatea, puterea și liniștea “.

Spoiler: Highlight to view
Capitolul I
„Ferdinand cel Loial“
      1. Regele și războiul pentru unitatea națională
      2. „Vi se va da pământ“
      3. Regele și pacea de la Buftea-București

Capitolul II
Ferdinand I— regele tuturor românilor
      1. Unirea cea Mare
      2. Coroana și mutațiile politice din anii 1918-1922
      3. încoronarea de la Alba Iulia

Capitolul III
„Monarhia luptelor de partid“
      1. Regele și Constituția din 1923
      2. „Creanga putredă“
      3. Eșecul unei iluzii, sfârșitul unei domnii
City: 
București
Year: 
2004
ISBN: 
973-45-0439-8
Pages: 
212
Reference: 
Scurtu I. Ferdinand I. Buc.: Editura Enciclopedică, 2004. (Istoria românilor în timpul celor patru regi. Vol. II. Ferdinand I)

Download:

Rate: 
0
No votes yet