Carol II

Book title: 
Istoria românilor în timpul celor patru regi. Vol. III. Carol II

Authors:

Abstract: 

În cei zece ani de domnie a lui Carol al II-lea, România a parcurs mai multe etape de evoluție. Din punct de vedere economic, criza din 1929-1933, apoi puternicul avânt din anii 1934-1938 și, în sfârșit, începutul recesiunii (1939-1940). În ansamblu a fost o perioadă de progrese notabile, cu deosebire în ceea ce privește economia și mai ales industria. Viața politică a fost foarte agitată, au avut loc mari confruntări între forțele democratice și cele extremiste; partidele politice au cunoscut un proces de erodare, ceea ce a înlesnit lui Carol al II-lea să treacă la dizolvarea lor formală în martie 1938, pe fondul unei evidente ascensiuni a Gărzii de Fier. Mutațiile din vara anului 1940 n-au fost rezultatul unor evoluții firești, ci al contextului internațional, al creșterii agresivității Germaniei. în plan cultural s-au înregistrat progrese remarcabile, atât în privința creșterii nivelului de cultură al maselor, cât și în afirmarea unei reale elite intelectuale. Politica externă a României s-a caracterizat prin dinamism, prin efortul depus la nivel continental pentru salvgardarea păcii; până la urmă, decisivă a fost poziția marilor puteri, care a condus spre cea de a doua conflagrație mondială, țara noastră fiind victima politicii de forță și de dictat a Uniunii Sovietice, Germaniei și Italiei.

Spoiler: Highlight to view
Capitolul I
Restaurația
     1. Regența în vâltoarea confruntărilor politice
     2. Creșterea curentului carlist
     3. Zile decisive: 6-8 iunie 1930

Capitolul II
Regele Carol al II-lea și „ritmul nou“ în viața politică a României
     1. Primele manevre și confruntări
     2. Guvernul de „uniune națională“
     3. Alte metode, același obiectiv

Capitolul III
Creșterea rolului camarilei regale în viața politică
     1. Forțele oculte și schimbarea guvernelor
     2. „Se face, Majestate!“
     3. Pasul decisiv

Capitolul IV
Regimul monarhiei autoritare
     1. Instituționalizarea noului regim. Contextul intern și internațional .
     2. Între aparențe și realitate
     3. Prăbușirea regelui Carol al II-lea

Exilul
City: 
București
Year: 
2004
ISBN: 
973-45-0440-1
Pages: 
348
Reference: 
Scurtu I. Carol II. Buc.: Editura Enciclopedică, 2004. (Istoria românilor în timpul celor patru regi. Vol. III. Carol II)

Download:

Rate: 
0
No votes yet