Știri din Basarabia acum o sută de ani - 15.09.13

15 Septembrie 1913Foc.

În ziua de 12 Septemvrie în orașul Chișinău ziua s-au aprins și au ars aproape cu desăvârșire mai toate casele lui Galliter, dintre ulițile Nicolaevscaia, Pușchinscaia, Șmidtovscaia și Sinadinovscaia.

Așa strașnic foc (pojar) cam de multișor nu s-o văzut în Chișinău.

Focul o fost stâns cu mare greutate la 7 ceasuri sara, aceasta din pricina lipsei de apă și a altor neajunsuri ale pompieriei (pojarnaia comanda), pentru că n-aveu garnituri (rucava) lungi, cari să ajung la locul de unde ar fi putut lua pompa (mașina) cu aburi (parovoi nasos)... Dar și garniturile pe care le aveau pompierii (pojarnâie) erau bortelite, așa că mai toată apa țâșnea pe pământ. Tocmai când focul era mai mare, pompierii legau garniturile cu petici, șferi ș. a.

Însfârșit, noroc că focul a fost ziua, altfel ar fi ars de 10 ori mai mult, pagubele ar fi fost înzecite și s-ar fi întâmplat și alte nenorociri.

Au fost față la acest foc mare d-l Vițe-Gubernator A. N. Iugan, polițiimeisterul S. A. Petrovschii, primariul orașului Iu. I. Levinschii și câteva mii de oameni.

Printre cei de față nu s-a văzut însă tocmai d-l E. F. Trapani de la uprava orașului, sub îngrijirea căruia se află pompieria din Chișinău.

Economie să se facă acolo unde trebuie, iar nu când este vorba de apărarea avutului și a vieții orășenilor.

Parale sunt pentru acest lucru.

Un orășan.Din Chișinău.

♦ În Chișinău se face bursă (birja) pentru vânzarea pânei și a tot feliul de sămănături, ca cum la alte târguri mari, care, între altele, are de scop legăturile strânse cu gospodari de la sate. Fiecare gospodari, venind la târg va putea să meargă la bursă, să vadă cum sunt prețurile toată ziua,nu numai în Chișinău, dar și-n celelalte târguri mari.

Regulamentul (ustav) bursei se trimite spre întărire la Ministerul de comerț și industrie.

♦ La 9 Septembrie în Chișinău s-o deșchis duma orășană. După moleben au fost jurați consilierii creștini și evrei ș-apoi s-o început ședința, la care au luat parte toți cei 75 sfătuitori (consilieri, glasnâie).

La început președintele adunării, primariul (golovaua) orașului Iu. I. Levinschii, o ținut o cuvântare, privitoare la lucrul, datoria și răspunderea aleșilor orășenilor.

Cercetarea.

Se vorbește în Chișinău, că d-l Ober-Procuror al presfântului Sinod Vl. C. Sabler va veni în Basarabia să cerceteze pe loc, cum s-au lățit învățăturile lui Inochentie printre moldovenii din Basarabia.

Expoziția din Chișinău.

Sâmbătă, la 7 Septembrie, în Chișinău în pavilionul «Blagorodnago Sobrania» s-o dișchis expoziția (vâstavca) pentru vierit, livădărie și poame, făcută de obștia basarabeană pentru vierit și livădărie.

O fetiță rătăcită.

Cine o găsit o fetiță de 2 ani, care s-o rătăcit în ziua de 10 Septemvrie a. c., să o ducă la mama ei M. Ivanova, care trăiește pe ulița Alexandrovscaia în Casa lui Zublițchii, sau s-o deie în mânili poliției.

Chiperi în loc de păhăruțe.

Moldovenilor noștri, după cum se știe, le place foarte mult rachiul, așa că mai nu se întâmplă, ca să nu vezi în toate zilele moldoveni și moldovence beți, uneori până la nesâmțire, pe ulițile Chișinăului. Până se ieftenesc chiperii cei verzi o duc mai greu sarmanii, căci sunt nevoiți mai tot anul să gâlgâie vodca din grafă fără păhăruț. Acuma însă, cumpără chiperi, îi taie de la sămânță și turnând rachiul în chiperi - îl trag de dușcă, mâncând și chiperiul în loc de zacuscă...

Din pricina aceasta prăpădesc mult cei cu plăcinte și gugoașe, cari de obicei stau la ușa «monopoliei» în calea nenorociților, cari de multe ori se întorc acasă fără nici-o capică.

Jalobă.

Zaemschii comitet din Cagul o dat «jalobă» asupra zemstvei de gubernie, pentrucă n-o împărțit drept vinitul ce i se cuvine Basarabiei, în temeiul legei de la Iunie 1912, de pe moșiile închinate mănăstirilor de peste graniță. D-l Gubernator această «jalobă» o trimis-o Senatului.

Holera în Basarabia.

♦ În Tașlâc, țân. Akermanului, din trei îmbolnăviți de holeră - doi au murit.

♦ Ocârmuirea drumurilor de fier întreabă pe uprava orașului, nu va putea ea să primească în șpitalurile sale pe acei, cari se vor îmbolnăvi de holeră la gara (stanția) Chișinev și de pe la stanțiile din apropiere. Dacă târgul se va unisla aceasta, apoi ocârmuirea roagă s-o înștiințeze pe ce temei vor fi primiți acești bolnavi, adecă cu ce plată ș. a. Odată cu aceasta ea roagă, ca târgul să-și orânduiască înputernicițitul său în comissia sanitară, care se alcătuiește la stanția Chișinev.

Glasul Basarabiei, 1913. № 23.