Ce scrieau ziare moldovenești acum o sută de ani? - 02.06.13

2 Iunie 1913Din Chișinău.

La 25 Mai în ziua nașterii Măriei Sale Doamnei Împărătese Alexandra Fiodorovna în soborul cafedral o fost slujit moleben. Pe piață (medean) dinaintea soborului, o fost paradă.

D-l Gubernator Ghilhen o plecat să facă revizie în ținutul Bălților. În locul lui o rămas d-l S.M. Raevschii, ocârmuitoriul dela Cazenaia Palata, fiindcă nici d-l Vițe-Gubernator nu-i în Chișinău.

Dela 7 până la 25 Septembrie a. c. în pavilionul de la «blagorodnoe sobranie» (casa pentru adunările boerești) se va face o expoziție-bazar (vâstavcă) de fructe și poamă. Aici se vor ceti lecții pentru vierit și gospodărie.

Degrabă în Chișinău are să se alcătuiască o tovărășie, care are să caute locuri de slujbă și orice fel de lucru pentru lucrători. Aici totdeauna or să fie oameni de trimes cu orice fel de porunci, scrisori ș. a. prin târg (razsâlinâe).

Comitetul rusesc pentru vânzarea pânilor și a mărfurilor peste graniță o poftit pe gubernscaia zemscaia uprava să se uniască și ea la lucrul deobște pentru îvnzarea pânei și a mărfurilor, pe cari le face norodul.

Ministeriul învățăturii n-o dat dezlegare, ca ucenițile cari se-nvață să fie feldșerițe - să aibă voie să meargă pe drumul de fier cu preț ieftin, - zicând, că școala de feldșeriți este sub stăpânirea ministeriului de interne adică a treburilor dinlăuntru.Din Basarabia.

În Sipoteni, după oareșicare înprotivire, oamenii o înțeles folosul alcătuirii de orândueli în stăpânirea lor de pomânt ș-o făcut pentru asta hotărâre. Acum în acest sat o ivit inginerii hotarnici și s-o apucat de măsurat. Cu stăpânirile șede aici d. Haptievschii, care dezbate și lămurește buclucurile între săteni. Chiar și cei cari se pune mai tare de pricină, acum aduc la «zemleustroiteliu» documentele și-ntreabă: —«da oare va fi la urmă gioc?..» La care aceasta răspunde: —«negreșit a fi—și încă ce joc!» Într-un ceas bun!

La marginea satului Ravaca, ț. Chișinăului, înspre 23 Mai, au fost găsiți doi oameni și un băiet, din cari un om ucis de tot, iar altul aproape mort o fost adus la bolnița din Chișinău împreună cu băietul, care-i și el stâlcit rău, cu coastele rupte. Oamenii aceștia sînt din Gangura, ținutul Benderului, și sînt oamenii cu stare. Unul dintrânșii vânduse caii în Chișinău. — Ucigașii n-au fost încă prinși. Poliția o trimis după câni în Odessa.

Glasul Basarabiei, 1913. № 8.